Brno má konečně premiéra

Moji přátelé v Praze, Ostravě, Českých Budějovicích, Olomouci či kdekoliv jinde se určitě nebudou kvůli této nadsázce obsažené v titulku zlobit. Česká republika a samozřejmě nejen jihomoravská metropole, má po čtyřech letech konečně kultivovaného, vzdělaného a reprezentativního předsedu vlády. Nový premiér se narodil v Brně a s největším městem na Moravě spojil velkou část svého života.

S absolventem brněnské filozofické fakulty mne někdy koncem roku 1983 či na počátku roku 1984 seznámil dnešní vysokoškolský pedagog kunsthistorik Aleš Filip, který si v té době přivydělával v Mahenově divadle jako kulisák. Fiala byl tenkrát nepřímo můj kolega, vystudovali jsme tutéž školu. Já jsem jako absolvent psychologie na stejné fakultě i s vysokoškolským diplomem pracoval u jevištní techniky divadla. Občas jsme se s Petrem potkávali a probírali aktuální politickou situaci u nás a ve světě. Petr byl v té době také posluchačem tzv. podzemní univerzity, s níž jsou v Brně kromě jiných spojena jména mých dobrých známých Petra Oslzlého, Mirka Mikina Pospíšila a dalších. Neoficiální přednášky se konaly mj. v bytech obou zmíněných oponentů totalitního režimu. Skutečnými kolegy jsme se s Fialou stali někdy počátkem 90. let, kdy jsme spolu sdíleli asi půl roku stejnou redakční místnost v tehdejším deníku Lidová demokracie. Po nějaké době pak ale Petr oznámil, že z redakce odchází a vydává se na akademickou dráhu. Odešel na Masarykovu univerzitu, kde založil katedru politologie a dotáhl to až na nejvyššího hodnostáře univerzity. Když nastoupil, byl nejmladším rektorem v novodobé historii našeho vysokého školství. Bylo mu 39 let.

Jako rektor vedl Masarykovu univerzitu v letech 2004–2011. Stala se v té době nejžádanější českou vysokou školou, významnou středoevropskou vzdělávací a výzkumnou institucí. Fiala se významně zasloužil o založení a vybudování nového kampusu v Brně-Bohunicích. Dlouhodobě působí v institucích a orgánech zabývajících se vysokým školstvím a výzkumem v České republice i v zahraničí. Byl rovněž předsedou České konference rektorů (2009–2011). Zastával řadu veřejných a odborných funkcí, byl členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členem Akreditační komise, místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Působil jako hlavní vědecký poradce předsedy vlády a zhruba rok zastával funkci ministra školství v Nečasově vládě. Výčet aktivit člověka, který 1. září oslavil sedmapadesáté narozeniny, je tedy velmi slušný.

Během jednoho našeho setkání mi Petr Fiala věnoval knihu s názvem Vraťme politice smysl! Na necelých dvou stech stranách je rozhovor, který s ním vedl historik Jiří Hanuš z Filozofické fakulty MU v Brně. Nově zvolený premiér České republiky na straně 79 této knihy kromě jiného říká: „S Havlem jsem v mnoha věcech nesouhlasil, což se určitě stupňovalo od poloviny devadesátých let, ale to mi nikdy nebránilo v tom, abych si ho vážil.“ Rodilý Brňan a můj dlouholetý dobrý známý či přítel Petr Fiala těmito slovy přesně vyjádřil to, jak by měl skutečný demokrat uvažovat a jednat. Rovněž z tohoto důvodu jsem stoprocentně přesvědčen, že nový premiér vrátí po vládnutí Andreje Babiše a jeho věrných politice skutečně smysl, respekt a slušnost.

Kristián Chalupa