Pravomocná sankce od ÚOHS za fúzi, která ještě nebyla povolena

02.01.2021 17:15 

    Pokutu ve výši 4 487 000 korun za nedovolené uskutečňování spojení soutěžitelů před jeho povolením uložil v těchto dnech Úřad pro ochranu hospodářské soutěž společnosti Skyport (dříve CSG).Tiskový mluvčí ÚOHS Martin Švanda Brnožurnálu potvrdil, že rozhodnutí již nabylo právní moci.

    Antimonopolní úřad povolil dne 13. března 2020 ve zjednodušeném řízení soutěžiteli akciové společnosti CSG převzít výlučnou kontrolu nad společností Skyport. Ke spojení soutěžitelů došlo zejména v oblastech poskytování ground-handlingových služeb, poskytování kompletního servisu leteckého cateringu a výroby hotových jídel na Letišti Václava Havla v Praze. „Při posuzování uvedeného spojení získal úřad pochybnosti o tom, zda nebylo spojení uskutečňováno již v době před notifikací fúze k úřadu a před vydáním povolujícího rozhodnutí, a proto zahájil správní řízení o možném porušení § 18 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže,“ konstatoval mluvčí antimonopolního úřadu Švanda. Podle jeho vyjádření ÚOHS  v rámci správního řízení zjistil, že společnost CSG vykonávala kontrolu nad společností Skyport nejméně od 19. září 2019, když například obměnila členy představenstva a dozorčí rady nabývané společnosti. V protiprávním jednání pokračoval nabyvatel až do vydání rozhodnutí o povolení spojení, tedy do 12. března 2020.

V rámci procesu narovnání byla pokuta snížena

    Tiskový mluvčí Švanda v této souvislosti zároveň připomněl, že za spáchání tohoto druhu přestupku může ÚOHS uložit pokutu do 10 milionů korun nebo do 10 procent z obratu. V daném případě požádal účastník řízení o tzv. narovnání, v jehož rámci mu pak byla pokuta snížena o 20 procent na konečných 4 487 000 korun.

    Oznámení o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty vydal ÚOHS počátkem listopadu 2013. Narovnání neboli settlement spočívá v tom, že účastník správního řízení přistoupí na skutkový popis a právní kvalifikaci deliktu, jak byla soutěžním úřadem formulována ve sdělení výhrad. Za to je mu pak uložená sankce snížena o 20 procent. Správní řízení je tak možno velice rychle uzavřít a je tedy dosaženo i brzké nápravy závadného stavu na trhu.

KRISTIÁN CHALUPA