Nový předseda ÚOHS Mlsna upozorňuje zadavatele, aby vymáhali škody způsobené protisoutěžním jednáním

29.01.2021 13:40 

    Nový šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna vystoupil v těchto dnech s iniciativou, v jejímž rámci upozorňuje orgány veřejné správy, že mají povinnost vymáhat škody utrpěné v důsledku protisoutěžního jednání. Posláním ÚOHS je totiž vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže.

    „Úřad nabízí orgánům veřejné správy postiženým protisoutěžním jednáním také metodickou pomoc, v jejímž rámci jim vysvětlí možnosti dané zákonem č. 262/2017 Sb. i postup, jímž se lze náhrady škody domáhat," zdůraznil předseda antimonopolního úřadu Mlsna. Důvodem nevyužití zmíněné zákonné normy je podle názoru antimonopolního úřadu rovněž nedostatečná povědomost o této možnosti mezi subjekty veřejné správy. K nim například patří obce, kraje a další orgány veřejné správy.  

    O zmíněné aktivitě informoval Mlsna premiéra, ministerstva financí a zdravotnictví, dále územní samosprávy a jejich svazy. „Vzhledem k tomu, že organizační složky státu i územní samosprávy mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, měly by škody způsobené v důsledku protisoutěžního jednání vymáhat. V této souvislosti jsme upozornili také Nejvyšší kontrolní úřad, který na hospodaření s majetkem dohlíží,“ uvedl k této iniciativě předseda ÚOHS Mlsna. Antimonopolní úřad zasahuje proti vyloučení, omezení, narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže dohodami mezi soutěžiteli, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů či spojením soutěžitelů, dále pak působením orgánů veřejné správy. Jedním z častých způsobů narušení soutěže jsou kartelové dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky, Jde o tzv. bid rigging. Zmíněné zakázané dohody mohou výrazně předražovat veřejné zakázky a působit tím našemu státu škody značného rozsahu.

KRISTIÁN CHALUPA