Z naší činnosti v roce 2016

Závěrečné setkání

    Závěrečné setkání členů Syndikátu novinářů jižní Moravy v roce 2016 se uskutečnilo v úterý 13. prosince. Srdečně jsme mezi sebou uvítali Hanu Orošovou z ČT Brno, která na schůzce vlastně zastoupila tiskové mluvčí brněnských institucí. Předseda Regionální rady SN JM Jaroslav Bobek a místopředsedkyně Lenka Waschková Císařová předali Ladislavu Vencálkovi Cenu Syndikátu novinářů Jižní Moravy, udělenou za publicistickou a literární činnost. Slavnostním přípitkem (domácí slivovice od Ladislava byla výborná) skončily oficiality, a program ovládla předvánoční atmosféra, vzpomínky vážné i nevážné, nápady, co v příštím roce, všeobecně dobrá nálada. Na závěr předsedkyně Klubu novinářů-seniorů SN JM Jana Čipáková všem popřála krásné vánoční svátky a přívětivý rok 2017. A hlavně abychom se při dobrém zdraví zase scházeli. Tak – na zdraví všem!

Fotogalerie – autoři fotografií: Jaroslav Bobek (12) a Karel Ouroda (8).

֎֎֎
Na návštěvě v ČT Brno

    Od roku 1971 první studio České televize postavené na „zelené louce“ vyrostlo v Brně-Líšni v areálu bývalého Zetoru. Brněnské televizi se tak po letech dostalo důstojného moderního prostředí s odpovídajícím technickým vybavením a logistickým zázemím. Klub novinářů-seniorů SN JM je navštívil ve středu 7. prosince 2016.  Prakticky celým provozem nás obětavě a zasvěceně provedla kolegyně Hana Orošová, která má v brněnském studiu na starosti PR. Prohlédli jsme si pracoviště, odkud se vysílá zpravodajství (nejen to jihomoravské), nakoukli jsme do živého natáčení AZ-kvízu, který už oslaví 20 let vysílání, navštívili newsroom, království techniků i depozitář kostýmů. Čas na rozhovor s námi si našel i ředitel studia Jan Souček. Kromě programových plánů (například seriály Četníci z Luhačovic, nebo Labyrint, návrat Manéže Bolka Polívky) nás seznámil i se záměry rozšířit nové studio o další prostory, jak pro vnitřní potřebu, tak zejména na vybudování natáčecí haly, která by umožnila vyrábět v Brně i takové pořady jako je Star Dance a realizovat podobné velké projekty. Pozemky jsou zajištěné, potřebné finance bude možné získat z prodeje bývalých objektů brněnské ČT, státního příspěvku a dalších zdrojů. Popřáli jsme řediteli Součkovi, aby se podařilo plány uskutečnit, i když to bude stát hodně úsilí. Kolegyni Orošové jsme poděkovali za pozvání a perfektní program, který nám připravila. Na památku jsme jí předali publikaci o královně Alžbětě.

Fotogalerie – autoři fotografií: Václav Žalud (8) a Jan Martof (2).

֎֎֎
Ocenění Richardu A. Palečkovi

    Brněnský diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle udělil dlouholetému členu Syndikátu novinářů ČR Richardu Albrechtu Palečkovi medaili sv. Cyrila a Metoděje při příležitosti jeho významného životního jubilea. Kolega Paleček je aktivním členem Klubu novinářů-seniorů SN JM. Srdečně blahopřejeme!

֎֎֎
Nezlomný

    Tak se jmenuje televizní dokument o brigádním generálovi Emilu Bočkovi, válečném veteránovi druhé světové války, příslušníkovi českého letectva ve Velké Británii. Jako vzácného hosta jsme jej uvítali na besedě Klubu novinářů-seniorů ve středu 16. listopadu 2016.

    Rodák z Tuřan se měl vyučit strojním zámečníkem, ale zvítězila touha létat a legionářský vlastenecký příklad. V necelých 17 letech odešel tajně z domova a po dobrodružné i strastiplné pouti se v dubnu 1940 hlásil u čs. armády v Anglii. V pěším pluku prožil ústupové boje proti Němcům, po návratu do Velké Británie požádal o převelení k letectvu, získal kvalifikaci letecký mechanik-drakař, jako mechanik působil u 312. perutě, ale vytrvale žádal o převelení k aktivnímu letectví. Absolvoval výcvikovou pilotní školu a další průpravu, v roce 1944 byl převelen jako pilot k 310. stíhací peruti. Na legendárním Spitfiru se zúčastnil bojových akcí při doprovodu spojeneckých bombardérů nad Evropou a při útočných akcích na německé pozice. Uskutečnil 26 operačních letů a nalétal téměř 74 hodin.

    Po návratu do vlasti odešel z letectva, zkusil soukromé podnikání s opravnou motocyklů, prošel několika civilními zaměstnáními, oženil se, s manželkou vychovali syna a dceru. V roce 1988 odešel do důchodu. Až po roce 1990 byl postupně povyšován, dne 8. května 2014 jej prezident Miloš Zeman jmenoval brigádním generálem.

    Byl oceněn 6 českými a 5 zahraničními vyznamenáními a medailemi, v roce 2010 mu prezident Václav Klaus udělil Řád Bílého lva III. stupně za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

    O tom všem a mnohém dalším nám pan generál Boček vyprávěl zcela prostě a skromně, Bílého lva nám přinesl ukázat a k našemu dotazu na statečnost lakonicky řekl: „Kdo měl štěstí, přežil“.

    Ve svých 93 letech rozhodně nežije jako důchodce. Má nespočet besed a přednášek, potkáte ho na vernisážích i na vyjížďkách autem, v Brně se zasloužil o sochu Edvarda Beneše, v roce 1996 se sešel s britskou královnou Alžbětou II. Projede se na motorce a velkou radost mu udělal let v milovaném Spitfiru, který absolvoval letos na jaře. Jeho vitalitu mu můžeme jen závidět: Denně cvičí, co nejvíc chodí pěšky, má obdivuhodnou paměť.

    S brigádním generálem Emilem Bočkem jsme prožili zajímavé a velmi poučné odpoledne. Poděkovali jsme mu knihou o brněnské návštěvě Alžběty II., kam jsme se všichni podepsali a popřáli našemu hostu pevné přání a neutuchající elán.  (čip)

Fotogalerie – autoři fotografií: Petr Michl (13) a Jaroslav Bobek (1).

֎֎֎
Jubilantka Erika Bezdíčková

    Zástupci SN JM navštívili ve středu 21. září 2016 kolegyni Eriku Bezdíčkovou při příležitosti jejího nadcházejícího životního jubilea  85. narozenin. Předali jí dárek a blahopřejný dopis Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy:

Vážená kolegyně, milá paní Eriko!

    Jménem Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy i jménem všech členů Klubu novinářů-seniorů Vám srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu.

    Vaše dlouholetá publicistická činnost, zejména rozsáhlé přednáškové a vzdělávací aktivity u nás i v zahraničí, Vám získaly respekt nejen náš, ale hlavně významných osobností našeho kulturního života. Velkou důležitost přikládáme Vašemu působení mezi mládeží, pro kterou jste v dnešní nejednoduché době příkladem odvahy, lidskosti a optimismu.

    Vašich znalostí a zkušeností měl možnost využívat i Syndikát novinářů jižní Moravy. Vaši ochotu velice oceňujeme a vážíme si jí.

    Přejeme Vám, vážená paní Eriko, do dalších let mnoho zdraví, elánu a radosti z Vaší velké rodiny.

Zleva: Jaroslav Bobek, Jaroslav Štěpaník, jubilantka Erika Bezdíčková a Jana Čipáková.

֎֎֎

Setkání s Milanem Uhdem

    Setkání Klubu novinářů-seniorů v úterý 20. září 2016 bylo věnováno besedě s Milanem Uhdem, který v červenci oslavil osmdesátiny. Úvodu se ujala naše členka Lída Hlaváčková a zavzpomínala na Uhdeho slavné divadelní hry, jimiž ve své době Brno doslova žilo. Dramatik, spisovatel, publicista i politik – to všechno a mnoho dalšího jsou role, které Milan Uhde v životě zastával. Hovořil s námi o nich otevřeně a s humorným nadhledem, zajímavě a poutavě. Ohlédl se – rovněž s nadhledem – za svou obsáhlou tvorbou, přiblížil nám brněnské osobnosti, s nimiž ho pojilo přátelství i společná práce, hlavně Oldřicha Mikuláška, Jana Skácela, herce brněnských divadel i kolegy z redakcí, kde působil. Jubilantovi jsme popřáli hodně zdraví a stejné obdivuhodné vitality do dalších let a doufáme, že se brzy opět sejdeme při podobné besedě.  (čip)

Fotogalerie – autoři fotografií: Petr Michl (6) a Karel Ouroda (4).

֎֎֎
Životní jubileum Milana Uhdeho

    Předseda Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy Jaroslav Bobek poslal v úterý 26. července 2016 blahopřejný dopis doc. PhDr. Milanu Uhdemu, dr. h. c., k jeho nadcházejícím 80. narozeninám:

Vážený pane docente!

    Dovolte mi, abych Vám jménem Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy co nejsrdečněji blahopřál k nadcházejícímu životnímu jubileu. Velice si vážíme všeho, co jste vykonal v oblasti literatury, žurnalistiky, rozhlasové tvorby či divadelního umění. Vaše příspěvky jsme mohli číst v brněnské Rovnosti, v Literárních novinách, Plamenu, Kulturní tvorbě i v dalších novinách a časopisech. Vysoce oceňujeme Vaše působení v redakci Hosta do domu, na Janáčkově akademii múzických umění, v nakladatelství Atlantis a posléze i v Radě Českého rozhlasu a v Radě České televize.

    Do širšího povědomí se zapsala Vaše satirická kabaretní prvotina Král-Vávra, pod cizím jménem publikovaná Balada pro banditu, samizdatová televizní hra Pán plamínků, Pohádka máje, komedie Zázrak v černém domě, muzikálová libreta Nana, Červený a černý i další díla. Jsou trvalou a neodmyslitelnou součástí naší kultury. Byl jste ministrem a prvním předsedou Poslanecké sněmovny České republiky, Vaše práce si zaslouží obdiv a uznání.

    Naši kolegové, členové Klubu novinářů-seniorů, velice rádi vzpomínají na milá a přátelská setkání na Syndikátu novinářů jižní Moravy. Bude nám ctí, pokud nás opět navštívíte a pohovoříte o svých dalších literárních a divadelních záměrech.

    Jménem Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy Vám přeji všechno nejlepší, pevné zdraví a hodně dalších uměleckých počinů.

>><<

Článek dlouholeté předsedkyně Klubu novinářů-seniorů Ludmily Hlaváčkové "Milan Uhde rozšíří řady osmdesátníků" najdete ZDE.

֎֎֎

Elizabeth II – Čtyři hodiny s královnou

    V úterý 7. června 2016 jsme na Syndikátu novinářů jižní Moravy pokřtili publikaci Elizabeth II – Čtyři hodiny s královnou. Kniha vyšla pod záštitou brněnského primátora, s podporou statutárního města Brna, Syndikátu novinářů jižní Moravy a dalších institucí.

    Ve středu 22. června 2016 o knížce besedovali v Mahenově památníku v Brně naši kolegové Michal Žák a Karel Ouroda společně s bývalou brněnskou primátorkou Dagmar Lastoveckou.

Článek "Křest knihy o návštěvě britské královny v Brně" najdete ZDE.

 

Foto z Mahenova památníku: Jaroslav Bobek

֎֎֎

Beseda s RNDr. Luďkem Zahradníčkem

    Besedu Klubu novinářů-seniorů v úterý 24. května 2016 jsme věnovali závažnému aktuálnímu tématu  pronikání islámu do našeho civilizačního okruhu. O svých zkušenostech z dlouholetého pracovního pobytu v islámských zemích (Tunisko, Alžír a Singapur se čtvrtinovým podílem muslimského obyvatelstva) s námi hovořil RNDr. Luděk Zahradníček, bývalý diplomat, senátor a zastupitel města Brna. Debatovali jsme o kořenech současné migrační krize i o možných východiscích, která mohou Evropě pomoci, a na nichž se musí Česká republika podílet. Ocenili jsme zasvěcené informace i nestranný a srozumitelný výklad choulostivého tématu.  (čip)

Fotogalerie – autor fotografií: Petr Michl (6).

֎֎֎

Kolega Ladislav Vencálek pokřtil svoji knížku

    Novinář Ladislav Vencálek si udělil k nedávným kulatým narozeninám nádherný dárek – v pátek 13. května 2016 pokřtil svoji knihu „Pozdní sběr“. Sesbíral starší texty, které se kdysi provozovaly na jevištích nebo byly otištěny v novinách. Zazněla hudba Jiřího Bulise v podání Dady Klementové (klavír) a Jana Daleckého (housle), zazpívali a vyprávěli Kateřina Reichová a Miloš Maršálek. Příjemná knížka, příjemný program, příjemná nálada… Sečteno a podtrženo: moc hezký podvečer v kruhu příznivců a přátel!

Článek "Pozdní sběr Ladislava Vencálka" najdete ZDE.

Fotogalerie – autor fotografií: Jaroslav Bobek (10).

    Dvě knížky z produkce Moravskoslezského kruhu "Není tu Vltava, ale Svratka a Svitava" (soubor drobných esejů, úvah a vzpomínek více i méně známých osobnosti na téma Brno a "Pozdní sběr" (výběr z tvorby Ladislava Vencálka, dlouholetého redaktora Svobodného slova a dalších tiskovin, včetně CD s prvními písničkami Jiřího Bulise) lze za výhodnou cenu zakoupit v knihkupectví Akademie na náměstí Svobody v Brně. 

֎֎֎

Jubilantka Lydia Otevřelová

    Přívětivá, usměvavá, elegantní – tak s námi ve středu 11. května 2016 přišla na valnou hromadu SN JM oslavit své neuvěřitelné devadesátiny kolegyně Lydia Otevřelová. S radostí jsme jí popřáli ke skvělé fyzické i duševní kondici, předseda Regionální rady SN JM jí předal blahopřejný dopis a kytici. Nechyběl ani malý dárek a přípitek na další dlouhá svěží léta a setkávání v Klubu novinářů seniorů.

Blahopřejný dopis Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy:

Vážená kolegyně!

    Dovolte mi, abych vám jménem Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy co nejsrdečněji blahopřál k nadcházejícímu životnímu jubileu. Děkuji Vám za vše, co jste vykonala pro rozvoj brněnské žurnalistiky.

    Dlouhá léta jste pracovala v redakci Lidové demokracie. Mnozí z nás se s Vámi pravidelně setkávali zejména na veletrzích, na tiskovkách týkajících se zdravotnictví i při jiných významných příležitostech. Kolegové často a rádi připomínají, s jakou bravurností jste zvládla nástup nové tiskárenské techniky po roce 1990. Vzpomínají na společné zájezdy novinářů po různých místech našeho kraje, na přátelské besedy při oficiálních i zcela soukromých příležitostech.

    Regionální rada Syndikátu novinářů jižní Moravy si váží Vašich znalostí a zkušeností. Přejeme Vám pevné zdraví, ustavičně mladou mysl, vždy jen dobrou náladu a radost z novinářské práce.

    Těšíme se na další příjemná setkání při akcích, které pořádáme pro naše členy.

Jana Čipáková a Jaroslav Bobek blahopřejí kolegyni Lydii Otevřelové k 90. narozeninám.

Foto: Miroslav Krupica

֎֎֎

Naši jubilanti

    Dvěma jubilantům jsme poblahopřáli na schůzce Klubu novinářů-seniorů ve středu 20. dubna 2016:

    Richard Paleček a Ladislav Vencálek oslavili osmdesátiny. Francouzi, kteří ovládají umění žít, vykládají tento věk jako čtyřnásobné dvacetiny, a za nic jiného se u obou našich kolegů jejich výročí považovat nedá. Srdečné setkání se vydařilo. Vzpomínalo se, ba i recitovalo a zpívalo. Tak ještě jednou hodně zdraví, vitality a smyslu pro humor do těch dalších dvacetin.

    Článek "Potomek slavného mlynářského rodu" najdete ZDE.

    Článek "Co vím a co jsem se dozvěděl o Ladislavu Vencálkovi" najdete ZDE.

֎֎֎

Beseda s Věrou Rudolfovou

    Ve středu 16. března 2016 jsme besedovali s kolegyní Věrou Rudolfovou o její nové knížce "Kraj návratů i setrvání."

    Stejně jako čtyři přecházející (Kraj věčných návratů, Kraj návratů a setkání, Kraj návratů a inspirace, Kraj návratů a vzpomínek) je i pátá knížka naší kolegyně Věry Rudolfové, Kraj návratů i setrvání, věnovaná známým i méně známým osobnostem kulturního a uměleckého života Českomoravské vysočiny. V čisté grafické úpravě ji koncem loňského roku vydalo nakladatelství TVÁŘE ve Žďáře nad Sázavou. Autorka do ní zařadila životopisné medailony těch, kteří přímo na Vysočině žili a tvořili, nebo se jejich život s krásnou a magickou krajinou protnul, jako byl například František Hrubín. V živém a plastickém vyprávění, doplněném množstvím fotografií, kreseb i ukázkami notových záznamů, ožívají příběhy bratří Petra a Jaroslava Křičkových, skláře Františka Víznera, sochaře Františka Žemličky a dalších, celkem 23 osobností. Věra už jich v těch pěti knížkách posbírala a zpracovala skoro stovku. Je to úctyhodná práce, která se neobejde bez osobního zaujetí a velké trpělivosti. A také ochotné spolupráce archivářů, kronikářů i přímých pamětníků. I o těch jsme si v zajímavé a srdečné besedě povídali. A také vyslechli ukázku o tajemství šípkového keře z medailonu Petra Křičky. Věra toho ovšem napsala víc: V roce 2000 jí vyšla prvotina Osudu navzdory, věnovaná zdravotně postiženým sportovcům, povídky o psech a lidech shrnula do souboru Psí hlas do nebe volá, o svých zážitcích ze života na moravském zámku vypráví v knížce Rok na zámku a pro knižní vydání upravila třídílnou Kosinkovu Žďárskou kroniku. Co chystá dalšího, nám Věra neprozradila, ale doufáme, že to bude další z kolekce Kraje návratů.  (čip)

Fotogalerie – autoři fotografií: Petr Michl (13) a Jiří Smutný (5).

֎֎֎

Na návštěvě v Českém rozhlasu Brno a Zlín

    Ve středu 24. února 2016 jsme besedovali s ředitelem Českého rozhlasu Brno a Zlín Jaromírem Ostrým.

    V neformální a srdečné debatě jsme probrali postavení brněnsko-zlínské stanice ve vztahu k pražskému vedení, dosah vysílání a posluchačský ohlas, udržování úrovně jazyka a mluveného slova. Někteří z nás zavzpomínali i na vlastní rozhlasové působení a dnešního ředitele jako kolegu.

    Dosah vysílání Českého rozhlasu Brno a Zlín zahrnuje jižní Moravu a část Vysočiny, na Zlínsku oblast až po Vsetín. “Náš“ rozhlas si denně naladí až 130 000 posluchačů, oblíbené Toulky českou minulostí poslouchá i 250 000 lidí. Můžeme se chlubit posluchačsky nejsilnější regionální stanicí v republice; ve srovnání s ostatními kraji také dobrou úrovní mluvené řeči. Na lepší časy se může těšit i vybavení stanice – čeká ji mimo jiné rekonstrukce Studia 7 a další úpravy. Provozem a technickým zázemím včetně mimořádně bohatého archivu nahrávek nás pak zasvěceně provedl kolega Miloš Šenkýř; nezapomnělo se ani na historii budovy, kterou architekt Wiesner projektoval jako banku a rozhlas ji převzal v roce 1950. Přizpůsobil ji svým potřebám, ale stopy prvorepublikové elegance se zachovaly dodnes. Patří k nim i jedno z nejkrásnějších brněnských točitých schodišť.

    Možná v tom funguje i trocha magie moravské srdečnosti, ale vazba mezi brněnským rozhlasem (“Brnéčkem“, jak mu říkají ti nejvěrnější) a jeho posluchači je neobyčejně pevná a vřelá. Setkávají se i živě v besedách, koncertech a jiných pořadech, kdy je většinou víc publika než místa.

    První letošní akce Klubu novinářů-seniorů se povedla. A Brnéčku přejeme k 90. výročí oficiálního zahájení vysílání (18. dubna 1926) další úspěšná léta.  (čip)

Fotogalerie – autor fotografií: Petr Michl (16).