Z naší činnosti v roce 2013

 

Setkání na Magistrátu města Brna

    Poslední letošní setkání se uskutečnilo ve středu 4. prosince 2013 na Nové radnici v Brně. Besedovali jsme s náměstkyní primátora Ing. Janou Bohuňovskou (oblastmi její působnosti jsou kultura, zdravotnictví, sociální péče, projekt Zdravého města, školství, mládež a tělovýchova) a s vedoucím sociálně kulturního úseku Magistrátu města Brna Ing. Vladimírem Adamem. Setkání bylo zdařilé, oboustranně srdečné, dostalo se nám pohoštění a každý obdržel papírovou tašku s dárky, což bylo překvapením. Přišlo nás celkem 17.

Fotogalerie – autoři fotografií: Jiří Smutný (5) a Zdeněk Kolařík (3).

 

Zoologická zahrada Brno

    Ve středu 13. listopadu 2013 zavítali členové Klubu novinářů-seniorů do Zoologické zahrady v Brně. Besedovali s ředitelem MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., tiskovou mluvčí Monikou Brindzákovou, fotografem Milošem Budíkem a šéfredaktorem magazínu Zooreport Bc. Eduardem Stuchlíkem. Poté zhlédli zajímavý film natočený k 60. výročí zoologické zahrady a podle vlastního zájmu si prohlédli některé zmodernizované expozice. O brněnské zoo píšeme často v BrnoŽurnálu. Na ukázku přinášíme dva příspěvky z posledního období. Program naší listopadové schůzky připravil kolega Jaroslav Bobek.

Článek Navštívíte-li areál Mniší hory do 12. září 2014, můžete vyhrát zájezd v hodnotě 60.000 Kč najdete zde. (1.8.2013)

Článek V Zoologické zahradě Brno stále něco zlepšují najdete zde. (31.10.2013)

Informace o fotografu Miloši Budíkovi najdete zde.

Fotogalerie – autor fotografií: Petr Michl (5).

 

Návštěva České televize Brno

    Ve čtvrtek 10. října 2013 se 15 členů Klubu novinářů-seniorů setkalo s ředitelem České televize v Brně Karlem Burianem a tiskovou mluvčí Hanou Orošovou.

Článěk Brněnská Česká televize chystá změnu adresy najdete zde.

Fotogalerie – autor fotografií: Petr Michl (6).

 

O aktivitách Svazu tělesně postižených v ČR

    První poprázdninové setkání Klubu novinářů seniorů se uskutečnilo ve středu 11. září 2013 v sídle Syndikátu a bylo věnováno aktivitám Svazu tělesně postižených v ČR v Brně. Hovořil o nich předseda místní organice svazu Brno-Lesná Jindřich Sedlák, který také trpělivě a s pochopením odpovídal na četné otázky zvídavé nejstarší generace jihomoravských novinářů.

    Toto občanské sdružení má ve městě osm místních organizací: Lesná, Komín, Brno-střed Václavská, Vinohrady-Líšeň, Černovice, Řečkovice, Starý Lískovec, Děti a mládež a Vozíčkáři. Navazuje na bohatou historii působení v oblasti všestranné podpory potřeb a zájmů tělesně postižených občanů. Jeho posláním je napomáhat ke zkvalitňování života lidí se zdravotním postižením a seniorů, podporovat jejich začleňování do společnosti. Prvořadým úkolem svazu je poskytování sociálních služeb včetně péče o tělesně postižené občany na místní úrovni organizačních složek. Cílem pracovníků svazu je podporovat uživatele služeb v překonávání bariér a pomáhat jim řešit problémy spojené s jejich situací. Služby jsou poskytovány na profesionální úrovni všem uživatelům, kteří o ně projeví zájem. I osobám s dočasným postižením a seniorům a to bez rozdílu druhu a rozsahu postižení, bez věkového omezení a bez ohledu na členství uživatelů ve svazu.

    Městská organizace svazu sídlí v Mečové ulici č. 5, bezplatný telefonický poradenský servis poskytuje v pracovních dnech na čísle  542 212 657   , konzultace též na info@stp-brno.cz. O jejích aktivitách se lze dočíst i na Facebooku po zadání Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Brno-město. Tam lze najít například informace o výletu 11. září za muflony a daňky v oboře s prohlídkou zámku v Židlochovicích a o chystané vycházce s průvodcem po Ústředním hřbitově 25. září v 9.30 hodin.

Fotogalerie – autor fotografií: Petr Michl (4).

 

Jubileum Heleny Kupčíkové

    Místopředsedkyně regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy Helena Kupčíková oslavila 6. srpna 2013 významné životní jubileum. Srdečně blahopřejeme! Ve fotogalerii přinášíme několik záběrů z oslavy narozenin.

Článek Jubileum fotoreportérky Heleny Kupčíkové najdete zde.

Fotogalerie – autor fotografií: Jan Martof (7).

 

Nebovidy 2013

    Letošní poslední předprázdninové setkání našeho Klubu novinářů-seniorů se krásného slunečního počasí uskutečnilo v souladu s mnohaletou tradicí o druhé červnové středě v Nebovidech ve vinohradu a sklípku emeritního redaktora Svobodného slova Libora Honzy. Nestorovi našeho klubu, který se 13. června 2013 dožívá 88 let, jsme nejen gratulovali, ale prověřovali jsme také jakost zkapalněného slunce z jeho loňské úrody hroznů. Liborovo víno je vynikající, na tom se shodujeme všichni. Nepohrdnuli jsme ani nabídnutou honzovicí.

    Naše kolegyně Eva Valtová se na setkání pochlubila dvěma diplomy. Nakladatelství Alisa ji 17. května udělilo Cenu Benjamina Kinga za báseň Hořké návraty. Loni na sklonku listopadu byla Evina poezie oceněna v Polsku.

Fotogalerie – autoři fotografií: Blahoslav Šimek (1) a Ladislav Vencálek (1).

 

Květnové setkání seniorů bylo velmi pohodové

    O letošní druhé květnové středě byla hostem našeho Klubu novinářů-seniorů nová tisková mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Mgr. Denisa Kapitančiková. Naše novinářská generace ji vnímá nejen jako pohlednou, sympatickou a inteligentní ženu. Byla finalistkou soutěže Miss ČR v roce 1991, ale také moderátorkou zpravodajství televize Nova a nejdéle působila jako tisková mluvčí Městské policie v Brně. Vystudovaná psycholožka tam jedinečně uplatnila své vzdělání z filozofické fakulty Masarykovy univerzity, prokazovala odolnost vůči zátěžovým stresovým situacím, schopnost rychle uvažovat, pohotově reagovat. Její verbální projev před mikrofonem a kamerou i v živém vysílání je na vysoké profesionální úrovni. Na rozdíl od mnoha mluvčích nepostrádá šarm, pokoru a přesvědčivost.

    Mgr. Denisa Kapitančíková se připojila ke gratulantům, kteří na setkání blahopřáli člence regionální rady a předsedkyni Klubu novinářů-seniorů Ludmile Hlaváčkové k 80. narozeninám, připadajícím na 18. května. Aktivitu jubilantky ocenil člen řídícího výboru Syndikátu a místopředseda regionální rady PhDr. Jaroslav Štěpaník, který jí také předal kytici květů. Zvlášť velké potěšení měla jubilantka z gratulace a velkého dvoupatrového nádherně zdobeného a nesmírně chutného dortu.

Fotogalerie – autorka fotografií: Helena Kupčíková (10).

 

Ve středisku Diakonie Českobratrské církve evangelické

    Ve čtvrtek 11. dubna 2013 jsme byli hosty ředitele střediska Diakonie Českobratrské církve evangelickév Brně Jana Soběslavského. Tato Diakonie je v ČR druhým největším poskytovatelem sociálních služeb. Brněnské středisko poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací i pastorační služby všem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiných ohrožení dostali do tíživé životní situace. Má centrum denních služeb, pečující o lidi, kteří z důvodu snížení soběstačnosti nemohou zůstat sami doma a potřebují dohled druhé osoby. Poskytuje pečovatelské služby. Je také kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. Má rovněž chráněné obydlí Ovečka v Brně a v Letovicích vedle chráněného bydlení i centrum denních služeb. V městysu Nosislavi staví novou budovu chráněného bydlení pro seniory a lidi se zdravotním postižením, kteří se do svízelné situace dostali následkem autonehody, cévní mozkové příhody nebo roztroušené sklerózy.

Článek Na návštěvě v Diakonii ČCE najdete zde.

 

Zemřel novinář Jaroslav Houba

    Po dlouhé těžké nemoci zemřel 18. března 2013 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně ve věku nedožitých 77 let emeritní redaktor deníku Lidová demokracie Jaroslav Houba, člen Klubu novinářů-seniorů jihomoravské regionální organizace Syndikátu novinářů ČR.

    Poslední rozloučení se zesnulým se uskutečnilo v úterý 26. března 2013 v obřadní síni brněnského krematoria.

 Fotografie z pohřbu  – autor: Jaroslav Rektor (3).

 
Beseda ve Svazu důchodců v Brně

    Ve středu 13. března 2013 jsme se setkali s předsedkyní městské organizace Svazu důchodců v Brně Mgr. Alenou Kudličkovou. Seznámíïla nás s aktivitami ve prospěch občanů naší věkové kategorie. Nabídla i příležitost podílet se autorsky na vydávání časopisu Brněnský senior. Letos vychází za finanční podpory statutárního města Brna už jeho sedmnáctý ročník.

Článek o setkání najdete zde.

 

Sekání s Petrem Šuleřem a Ivanou Fabišikovou

    Ve středu 13. února 2013 se členové Klubu novinářů-seniorů setkali s emeritním ředitelem Jihomoravského muzea ve Znojmě a Moravského zemského muzea v Brně historikem PhDr. Petrem Šuleřem a zástupkyní šéfredaktora vydavatelství MOBA PhDr. Ivanou Fabišikovou. Petr Šuleř představil svou knihu Zločinci a kavalíři – příběh několika kriminálních činů z let 1611 a 1612, odehrávajících se především v Brně.

Bližší informace o knize Zločinci a kavalíři najdete zde.

Vydavatelský plán nakladatelství MOBA.

Fotogalerie – autoři fotografií: Helena Kupčíková (5) a Petr Michl (3).

 

Na výstavách GO a Regiontour

    Ve čtvrtek 17. ledna 2013 zamířily kroky několika členů Klubu novinářů-seniorů na brněnské výstaviště. Zúčastnili se slavnostního zahájení 23. mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO a 22. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour.

Článek Před startem nové turistické sezony najdete zde.