Z naší činnosti v roce 2015

Beseda s Ladislavem Ziburou

    Ve středu 16. prosince 2015 jsme besedovali se studentem Ladislavem Ziburou. V létě si sbalil batoh a vypravil se pěšky do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu se mu podařilo ujít 1 400 kilometrů napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izraele, stanout pod Zdí nářků a prožít největší dobrodružství svého života. Jeho cesta je příběhem omylů, pozoruhodných setkání, šťastných i nešťastných náhod, puchýřů a opruzenin...

    Ladislav Zibura je třiadvacetiletý student žurnalistiky a ekonomie na Masarykově univerzitě v Brně. Přestože miluje společnost a lidi, už čtyři roky tráví každé léto v osamění. Kromě Jeruzaléma pěšky vyrazil do Santiaga de Compostela a Říma, na kole pak k Severnímu moři a zpět. Když pozval své brněnské přátele do kavárny na promítání fotek z cest, přihlásilo se mu 2 400 lidí. A tak se rozhodl splnit si ve 22 letech svůj sen – objet republiku a umožnit tisícům lidí, aby se s ním během jediného večera vypravili na velkolepou cestu plnou neuvěřitelných zážitků. Na podzim Ziburovi vyšla kniha o jeho pouti do Jeruzaléma.

    Beseda se všem velice líbila. Děkujeme! Laďovi přejeme, aby podobné dobrodružství ve zdraví prožil i na své pěší cestě Afrikou, kam se chystá v příštím roce.

    Po skončení besedy jsme ještě chvíli poseděli v kanceláři SN JM. Novou předsedkyní Klubu novinářů-seniorů jsme zvolili kolegyni Janu Čipákovou. A pak už jsme se živě bavili na tradičním vánočním večírku při kávě, koláčcích a obložených chlebíčcích. Manželé Hlaváčkovi přinesli i trochu červené tekutiny a bábovku. Tak na zdraví! PF 2016.

Fotogalerie – autor fotografií: Petr Michl (10).

֎֎֎

Zemřela Helena Kupčíková

    V pátek 6. listopadu nás navždy opustila ve věku 72 let dlouholetá členka Syndikátu novinářů ČR, členka Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy, předsedkyně Klubu novinářů-seniorů HELENA KUPČÍKOVÁ.

    Čest její památce!

>>><<<

    Nejhlubší soustrast a upřímnou lítost nad úmrtím paní Heleny Kupčíkové vyjádřil pozůstalým primátor města Brna Ing. Petr Vokřál:

    "Paní Kupčíkovou, bývalou zaměstnankyni Magistrátu města Brna, jsme znali jako renomovanou fotografku, která nijak nevystavovala na odiv své obsáhlé znalosti. S Helenou Kupčíkovou odešla pracovitá a dobrá žena, která svým přímým jednáním vzbuzovala úctu a respekt. V tom nám všem zůstává i nadále živým vzorem. Přeji Vám hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit."

>>><<<

    S kolegyní Helenou Kupčíkovou jsme se rozloučili v sobotu 14. listopadu 2015 v chrámu Páně Nanebevzetí P. Marie v Pozořicích. Zástupci Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy položili smuteční kytici k rakvi zesnulé. Po skončení mše promluvili místopředseda SN ČR, předseda naší regionální organizace Jaroslav Bobek, a členka Regionální rady SN JM Jana Čipáková.

Vystoupení kol. Jaroslava Bobka:

    Drahá zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté, milé kolegyně a kolegové,

    loučíme se s paní Helenou Kupčíkovou, ztrácíme spolupracovnici, kamarádku, dobrého člověka, kterého jsme měli rádi. Zpráva o tom, že nás navždy opustila, přišla jako blesk z čistého nebe. Těžko hledám slova, kterými bych vyjádřil své pocity. Znali jsme se téměř 40 let. Nemohu se tomu ubránit – v hlavě si neustále přemítám vzpomínky na léta prožitá kdysi dávno na společném pracovišti, ale i na chvíle docela nedávné, kdy jsme si v naší oblíbené restauraci povídali o rodinách, o dětech a vnucích, o svých radostech i starostech, o plánech do budoucna.

    Psal se rok 1977. Někdy počátkem léta se v brněnské redakci Rovnosti začalo povídat, že k nám nastoupí nová fotoreportérka. Byli jsme zvědaví, kdo to je – koneckonců jako vždycky, když se na pracovišti objeví někdo nový. Přišla paní Helena Kupčíková…

    Byli jsme mladí, novinářská profese nás bavila, snažili jsme se být všude, kde se přihodilo něco zajímavého. Jižní Moravu a Vysočinu jsme pročesávali doslova křížem krážem. Helenka – jak jsme ji důvěrně oslovovali – s brašnou přes rameno a fotoaparátem v ruce jezdila s námi. Nebylo snad jediné události, u níž by chyběla.

    V redakci deníku Rovnost setrvala 17 roků, poté odešla na Magistrát města Brna. Její profesionální fotoreportérská práce byla vícekrát oceněna v řadě soutěží. Vystavovala v Brně, Blansku, ale také u Vás v Pozořicích, které se na dlouhá léta staly jejím domovem. Vždycky zdůrazňovala, že nejraději fotí vše, co se pohybuje. A že toho za ta léta bylo…

    Na Magistrátu města Brna znali paní Kupčíkovou jako renomovanou fotografku, která nijak nevystavovala na odiv své obsáhlé znalosti. Velice přesně to ve své kondolenci vyjádřil primátor Petr Vokřál: „S Helenou Kupčíkovou odešla pracovitá a dobrá žena, která svým přímým jednáním vzbuzovala úctu a respekt. V tom nám všem zůstává i nadále živým vzorem.“

    Po roce 1989 vznikla nová profesní organizace – Syndikát novinářů České republiky. Paní Helena Kupčíková se stala jednou z prvních členek. Pomáhala při ustavení regionálního sdružení v Brně, jezdila na zasedání řídicího výboru do Prahy, byla zvolena členkou a později i místopředsedkyní regionální rady. V poslední době se výrazně podílela na práci Klubu novinářů-seniorů, jehož byla předsedkyní. Snažila se, aby kolegové, kteří už odešli na zasloužený odpočinek, byli stále v centru dění. Neustále pro ně něco organizovala, domlouvala nejrůznější besedy, exkurze a setkání. Byla i vynikající kuchařkou a štědrou hostitelkou, pořád nás něčím překvapovala.

    Jedno přání se jí bohužel nepodařilo splnit. Paní Helena toužila vydat knížku s fotografiemi, které pořídila při návštěvě britské královny Alžběty II. v Brně v závěru března 1996. Moc si to přála. Snad to za ni udělají její přátelé a kolegové. Měli jsme spoustu společných plánů a přání – v prosinci uspořádat vánoční večírek pro novináře-seniory, svolat bývalé spolupracovníky z redakce Rovnosti, navštívit novináře v maďarském Györu… Do toho přišla ta smutná zpráva…

    Často jsme si spolu povídali, prohlíželi fotografie a ve vzpomínkách se vraceli do let dávno minulých. Když odcházela do nemocnice, říkal jsem jí: „Helenko, až se vrátíš, uvaříš dobrou dršťkovou polévku a já ti za to snesu modré z nebe.“ Velice mě mrzí, že svůj slib už nesplním. Modré z nebe bych paní Heleně Kupčíkové přinesl rád, hodně rád…

    Děkuji vám.

Vystoupení kol. Jany Čipákové:

    Můžeš ronit slzy, protože odešla,
    nebo se usmívat, protože žila.
    Můžeš zavřít oči a modlit se, aby se vrátila,
    nebo je otevřít a dívat se na vše, co po ní zbylo.
    Tvé srdce může být prázdné, protože tu již není,
    nebo plné lásky, kterou jste k sobě cítili.

    Slova neznámého anglického básníka nabízejí způsob, jak bychom měli vzpomínat na naši kolegyni a přítelkyni Helenu Kupčíkovou. Tím spíš, že přátelství pro ni nebylo prázdným pojmem. Měla vzácný dar sbližovat se s lidmi, sdílet s nimi jejich problémy a nabídnout pomocnou ruku. Znaly jsme se přes dvacet let – z práce na Tiskovém středisku brněnského Magistrátu a z činnosti v jihomoravském Syndikátu novinářů. Často jsme pracovaly společně – ona pořizovala obrázky, já zvukový záznam pro rozhlas. To nás hodně sblížilo a vzniklo mezi námi silné kamarádské pouto. Měla jsem tak možnost sledovat, kolik lidí ji znalo a kolik se na ni obracelo s nějakou prosbou. A Helenka pomohla a vyhověla. Svou práci fotoreportérky milovala, nepropásla žádnou příležitost být u něčeho zajímavého a „udělat fotku“. Měla ráda i své Pozořice, svůj domov s pověstně opečovanou zahradou, ale nade všecko milovala svou rodinu, žila pro své děti a vnoučata Barunku a Peťunku, Lauru a Robina. Vždycky dlouho dopředu přemýšlela nad vánočním nebo narozeninovým dárkem, nezapomenutelné jsou perníkové chaloupky, které dětem pekla. Dělila se s námi o jejich pokroky a úspěchy, těšila se na splnění jejich plánů.

    Do té nejširší rodiny se svým bezprostředním temperamentem zahrnula i nás, své kolegy z novinářské branže. Velkou radost jí udělala každá akce, kterou pro nás uspořádala a na které nás pohostila něčím dobrým ze své výborné kuchyně. Vedla v patrnosti naše výročí, nezapomínala na blahopřání a hlavně nezbytný fotozáznam. S Helenou odchází dobrá a obětavá duše našeho společenství.

    Když se potkají fotografové při práci, přejí si jako pozdrav „Dobré světlo“. Drahá Heleno, celou svou bytostí jsi pro nás byla dobrým světlem. Budeš nám velmi chybět.
 

Archivní foto: Helena Kupčíková (první zleva) na zasedání Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy.  Vpravo: Smuteční kytice, kterou jsme položili k rakvi zesnulé.

>>><<<

Rozhovor Michala Žáka "Na památku Heleny Kupčíkové" najdete ZDE.

֎֎֎

Beseda s Ing. Pavlem Mizerou

    Ve středu 21. října 2015 jsme besedovali s naším kolegou-novinářem Ing. Pavlem Mizerou na téma "Biochemické zdraví a překyselení". Přednáška byla velice poučná a zajímavá, dotazy nebraly konce. Škoda jen, že se nás sešlo pouze sedm.

Fotogalerie – autoři fotografií: Jaroslav Bobek (7) a Jan Martof (1).

֎֎֎

Ocenění pro kolegyni Eriku Bezdíčkovou

    Místopředseda Syndikátu novinářů ČR a předseda naší regionální organizace Jaroslav Bobek poslal v pondělí 28. září 2015 blahopřejný dopis kolegyni Erice Bezdíčkové:

Vážená kolegyně, milá paní Eriko!

    Dovolte mi, abych Vám jménem Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy srdečně blahopřál k udělení ocenění Nadace Charty 77 „Senior roku 2015“.

    Velice nás těší, že tato cena bude předána právě Vám. Přestože jste byla téměř po celý život pronásledována a vyhazována z práce, stala jste se uznávanou publicistkou, kterou respektují významné osobnosti našeho kulturního života. Navštěvujete vzdělávací instituce a školy, své životní zkušenosti předáváte mladým lidem. Neustále sledujete život a vstupujete do aktuálního dění ve svém bezprostředním okolí. Angažujete se ve prospěch seniorů, zúčastňujete se nejrůznějších informačních a vzdělávacích aktivit, pomáháte při řešení sociálních problémů. Návštěvníkům Vašich besed a přednášek vždy připomínáte cenu života, svobody a lidskosti. Velice si toho vážíme.

    Oceňujeme i Vaše znalosti a zkušenosti, které jste předávala a stále ještě předáváte mladším kolegyním a kolegům, členům Syndikátu novinářů České republiky.

    Smyslem ocenění, které Vám bude za několik dní předáno, je podpořit seniory jako významnou část naší společnosti, zdůraznit jejich výjimečné výkony, počiny a zásluhy, inspirovat je, posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Pro Vás je titul “Senior roku 2015“ i velice milým dárkem k narozeninám, které jste právě oslavila. Blahopřejeme a ještě jednou děkujeme za vše, co jste vykonala.

    Do dalších let Vám přejeme mnoho zdraví, ustavičně mladistvou mysl, co nejvíce dobré pohody a spokojenosti.

֎֎֎

Návštěva vily Stiassni

    Ve středu 23. září 2015 navštívilo 12 členů Klubu novinářů-seniorů brněnskou vilu Stiassni. Mnozí z nás tuto tzv. "vládní vilu" dobře známe. V minulosti se zde uskutečnila řada významných akcí či setkání státníků, byly zde podepsány významné dokumenty. Podrobný výklad a velice milý doprovod po všech místnostech nedávno rekonstruované vily nám poskytla knihovnice Mgr. Eliška Plotěná. Děkujeme!

Informace o vile Stiassni najdete ZDE.

Fotogalerie – autoři fotografií: Jaroslav Bobek (14) a Helena Kupčíková (2).

֎֎֎

Narozeniny Evy Šlapanské   

    V sobotu 5. září 2015 oslavila 80. narozeniny kolegyně Eva Šlapanská. Místopředseda Syndikátu novinářů ČR a předseda naší regionální organizace Jaroslav Bobek jí poslal blahopřejný dopis tohoto znění:

Vážená kolegyně, milá paní Evo!

    Dovolte mi, abych Vám jménem Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy poděkoval za vše, co jste vykonala pro rozvoj brněnské žurnalistiky a publicistiky. Patříte k neúnavným organizátorům kulturního dění, jste úspěšnou publicistkou, psala jste televizní scénáře a recenze hudebních pořadů, jste autorkou několika publikací o významných osobnostech našeho divadelního, hudebního, výtvarného a literárního prostředí.

    Brněnské kulturní dění reflektujete a glosujete při všech možných příležitostech – na přednáškách či besedách, v novinách, časopisech, rozhlasu a televizi. Jako pedagožka a organizátorka kulturních událostí jste se uplatnila i na Janáčkově akademii múzických umění. Za publicistiku a organizátorskou práci v oblasti kultury Vám byla v roce 2010 udělena Cena města Brna a o tři roky později Cena Jihomoravského kraje. Patříte mezi zakládající členy a členky Syndikátu novinářů České republiky v jihomoravském regionu. Vaše členská legitimace má pořadové číslo 60.

    Významné životní jubileum Vás zastihlo v plné práci na přípravě premiéry vznikající operetní scény, která zanedlouho zahájí v Brně svou činnost. A jak jste už sama stačila prozradit, v myšlenkách máte i další zajímavé projekty.

    Vážíme si Vašich znalostí a zkušeností, které jste předávala a stále ještě předáváte mladším kolegyním a kolegům. Do dalších let Vám přejeme mnoho zdraví, ustavičně mladistvou mysl, co nejvíce dobré pohody a spokojenosti.

Příspěvky k 80. narozeninám kolegyně Evy Šlapanské byly publikovány ZDE.

֎֎֎

Beseda k 600. výročí upálení mistra Jana Husa

    V pondělí 22. června 2015 jsme besedovali s kolegou Jiřím Řezáčem. Pochází z jižních Čech, zná velmi dobře místní historii i spoustu zajímavostí, které mají vztah k jeho rodišti. Tentokrát vyprávěl o životě a díle mistra Jana Husa, především o událostech souvisejících s jeho upálením 6. července 1415. Beseda byla velice zajímavá, kolega Řezáč ji doplnil i několika písničkami, které sám složil. Díky!

Fotogalerie – autoři fotografií: Jaroslav Bobek (6) a Helena Kupčíková (4).

֎֎֎

Narozeniny Libora Honzy

    V pondělí 15. června 2015 jsme blahopřáli našemu kolegovi Liboru Honzovi k jeho 90. narozeninám. Jubilantovi jsme předali dárkový balíček, kytici a album fotografií z akcí, jichž se spolu s námi zúčastnil. Z rukou místopředsedy Syndikátu novinářů ČR a předsedy naší regionální organizace Jaroslava Bobka převzal blahopřejný dopis tohoto znění:

Vážený kolego, milý Libore!

    Dovol mi, abych Ti jménem Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy poděkoval za vše, co jsi vykonal pro rozvoj brněnské žurnalistiky. Za téměř 40 let strávených v redakcích Rovnosti, Obrany lidu a Svobodného slova jsi prošel profesemi, bez nichž se žádné noviny neobejdou. Začínal jsi jako dálnopisec a archivář, byl jsi korektorem a poté i vedoucím korektorny. S vyznamenáním jsi vystudoval novinářskou školu. Jako technický redaktor jsi školil v odborných kurzech své spolupracovníky, předával jim cenné poznatky a zkušenosti. Tvé externí spolupráce si vážili i kolegové v redakcích Práce, Zemědělských novin a Lidové demokracie.

    Tvůj novinářský průkaz má číslo 884. Svědčí to o tom, že jsi v roce 1990 našel mezi prvními cestu do řad členů Syndikátu novinářů České republiky. Aktivně se zúčastňuješ besed a dalších akcí, které připravuje Klub novinářů-seniorů našeho regionálního sdružení. Své kolegy z klubu jsi pravidelně zval na svou zahradu a vinohrad v Nebovidech. Vždycky jsme se u Tebe cítili velice příjemně, za všechna setkání Ti z celého srdce děkujeme.

    Vážíme si Tvých znalostí a zkušeností, které jsi předával a stále ještě předáváš mladším kolegyním a kolegům. Do dalších let Ti přejeme mnoho zdraví, ustavičně mladistvou mysl, co nejvíce dobré pohody a spokojenosti.

    Spoustu času trávíš v Nebovidech – na své chatě, kterou sis kdysi postavil. Je tam moc hezky, mnohokrát jsme se o tom přesvědčili. Buď uprostřed té nádherné zeleně, mezi dozrávající révou a zpěvem ptactva, co nejvíce šťastný!

Příspěvky k 90. narozeninám kolegy Libora Honzy byly publikovány ZDE.

 Fotogalerie  – autor fotografií: Petr Michl (8).

֎֎֎

Výtvarné návrhy na sochu Jana Skácela

   V pátek 22. května 2015 jsme navštívili výstavu výtvarných návrhů na sochu spisovatele, básníka a překladatele Jana Skácela. O několik dní později byly publikovány oficiální výsledky soutěže – první místo získal výtvarný návrh č. 33, druhý byl návrh č. 7, třetí v pořadí skončil návrh č. 42 (viz obrázky ve fotogalerii).

    Poté jsme se ještě vypravili na Zelný trh, který byl dnes  po skončení rozsáhlé rekonstrukce – slavnostně zpřístupněn veřejnosti.

Fotogalerie – autoři fotografií: Jiří Smutný (4) a Jaroslav Bobek (3).

֎֎֎
Setkání s primátorem města Brna

    Ve středu 1. dubna 2015 jsme se setkali s primátorem města Brna Ing. Petrem Vokřálem.

Článek Jaroslava Štěpaníka "Klub seniorů na besedě u primátora" najdete ZDE.

֎֎֎

Beseda s historičkou Milenou Flodrovou

    Naše pozvání přijala známá a oblíbená historička a publicistka Milena Flodrová. Říká se, že co ona neví o Brně, nestojí za to vědět. Měli jsme 25. února 2015 vzácnou příležitost ověřit si pravdivost tohoto tvrzení. Zevrubně a nadmíru poutavě nám paní Flodrová přiblížila historii brněnské městské správy a jejího středověkého sídla, Staré radnice a celého komplexu objektů s ní spojeného. Téma jsme zvolili i proto, že Syndikát novinářů jižní Moravy má své prostory právě v této lokalitě. Seznámili jsme se i s novou publikací Brno a Brňanky, na níž se autorsky podílel kolega Miloš Šenkýř. Píše se o ní na jiném místě BrnoŽurnálu. Paní Flodrové jsme také popřáli k životnímu jubileu a doufáme, že se s ní sejdeme nad jiným zajímavým tématem.  (čip)

Článek Bohumila Hlaváčka "Historička Milena Flodrová osmdesátnicí" najdete ZDE.

Informaci o knížce "Brno a Brňanky" najdete ZDE.

Fotogalerie – autor fotografií: Petr Michl (12).

֎֎֎

Veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR

    Ve čtvrtek 15. ledna 2015 jsme navštívili veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR. Před vstupem do veletržního areálu jsme se společně vyfotografovali. Několik členů klubu přišlo na výstaviště jinými vchody, proto na obrázku chybějí.

Informace z tiskové konference před veletrhy cestovního ruchu najdete ZDE.

 

Foto: František Kressa