Z naší činnosti v roce 2014

 
Zemřela novinářka Věra Preisová
    V pátek 19. prosince 2014 ve 13.15 hodin jsme se rozloučili s naší nejstarší novinářkou Věrou Preisovou. Její srdce utichlo v požehnaném věku 96 let. Oběma synům i dalším příbuzným v obřadní síni krematoria města Brna kondolovali zástupci Syndikátu novinářů  místopředseda SN ČR a předseda regionální rady SN JM Jaroslav Bobek a členka regionální rady, předsedkyně Klubu novinářů-seniorů Helena Kupčíková. S kolegyní Věrou Preisovou jsme před několika lety besedovali na Syndikátu novinářů jižní Moravy. Čest její památce!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jaroslav Bobek
 
Výstava a příjemné předvánoční posezení

    Ve středu 17. prosince 2014 jsme navštívili výstavu "Kupezky. Mistr a jeho okruh". V Moravské galerii nás přivítala a zasvěcené úvodní slovo přednesla kolegyně Jana Čipáková. Výstava představuje barokní portrét 18. století v jeho nejrůznějších podobách. Hlavním reprezentantem tohoto významného druhu malířství ve střední Evropě byl Johann Kupezky (16661740). V Místodržitelském paláci Moravské galerie jsou však vystavena i díla dalších umělců, kteří byli Mistrovými žáky nebo tvořili v podobném stylu jako on.

   Odpoledne jsme besedovali na Syndikátu novinářů jižní Moravy. Na předvánoční posezení jsme pozvali i několik jubilantů, kteří v nedávné době oslavili "kulatá" výročí. K narozeninám jsme poblahopřáli Marii Babett Bělíkové, Zdeňku Dvořákovi, Liboru Honzovi, Aloisu Janákovi, Karlu Kovaříkovi, Heleně Kupčíkové, Petru Michlovi a Michalu Žákovi. Přítomen byl i Bohumil Hlaváček, jemuž jsme gratulovali už letos v září na zasedání Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy (viz článek Člověk věčně mladého ducha). Další jubilanti nepřišli nebo se omluvili. Proto jim posíláme pozdrav alespoň na dálku  zdravíme Annu Glosovou, Ludmilu Lehkou, Lydii Otevřelovou, manžele Martu a Františka Pavlíkovy, Zbyška Pechu, Lubomíra Petříka, Helenu Prokopovou, Lubomíra Selingera, Jiřího Šestáka a Milana Začala. Hodně zdraví, dobré pohody a spokojenosti v roce 2015!

    Příjemným překvapením bylo vystoupení Petry Palinkové, která zahrála několik vánočních písní na zobcovou flétnu. Petra je vnučkou naší kolegyně Helenky Kupčíkové.

Fotogalerie – autor fotografií: Jiří Smutný (4) a František Kressa (8).
 
    Kolega Michal Žák reagoval na předvánoční setkání slovy: "Ten včerejšek mě překvapil  tím, jak početný je šik nás sedmdesátníků, těmi překvapivými dary a hlavně tím, že já, ač nejsem vegetarián, jsem dostal kytku, a konečně i tím, jakou euforii ta kytka rozpoutala doma: žena ji hned obdařila názvem v jakémsi lidu nesrozumitelném jazyce a jala se ji obskakovat tu s kropením, tu s hledáním nejvhodnějšího umístění... To onen dar v podobě vína u ženské části domácnosti zdaleka tak nezabodoval."
 
 
Jubileum Evy Valtové

    Kolegyně Eva Valtová oslavila v úterý 2. prosince 2014 významené životní jubileum  80. narozeniny. Jménem Syndikátu novinářů jižní Moravy jí blahopřál předseda regionální rady Jaroslav Bobek:

Eva Valtová – Dialog

Jsem věčný hledač pokladů, lovec náhod, spolujezdec na dálnici.
Tvých omylů štít, že cesty k sluncím klíčí nad propastí.

A já, můj milý, jsem lučištník.
Vesmír se kácí záklonem mých ramen.
Vzepjatou tětivou snů vysílám hroty svých ňader
do tvých terčů.

    Verši úterní osmdesátnice Evy Valtové Vás všechny srdečně vítám na dnešním slavnostním zasedání regionální rady Syndikátu novinářů, věnovaném této člence našeho jihomoravského Klubu novinářů-seniorů. Zní to neuvěřitelně, ale kolegyně Eva už je osmou v řadě těch členů klubu, kteří překročili hranici osmi desetiletí života. Nestora klubu Libora Honzu dělí už pouhých šest měsíců od devadesátky.

    Jubilantka Eva Valtová je rodačkou z Prahy, s rodiči se do Brna přestěhovala v roce 1948. V brněnských Elektrotechnických závodech Julia Fučíka, které v devadesátých letech zanikly, se vyučila elektromechaničkou. Jako by tušila smutnou budoucnost mateřské firmy i svého řemesla, hned po zvládnutí učňovských zkoušek nastoupila do vojenského leteckého učiliště. Po paradesantním výcviku tato radistka první třídy absolvovala 117 seskoků padákem. Stala se dopisovatelkou deníku Obrana lidu a Křídel vlasti, čichla si tedy k novinařině, a po odchodu z armády se čtyři roky vzdělávala v knihovnické škole, v polovině šedesátých let studovala na fakultách sociálních věd a žurnalistiky pražské Univerzity Karlovy. Nabyté vzdělání uplatnila v redakcích deníku Mladá fronta i Špíglu, Práci, Rudém právu, Rovnosti, v karlovarském lázeňském časopisu, také v závodních a podnikových časopisech, v kulturních časopisech, psala i do Květů, byla šéfredaktorkou Čs. Autosportu a západočeského Radia Egrensis. Redigovala různé publikace k významným událostem, jakými byly Karlovarský hudební podzim, Zlatý slavík nebo mistrovství v tanci. Publikovala rozhovory s významnými osobnostmi – Václavem Klausem, Milošem Zemanem, Otakarem Motejlem, Livií Klausovou, s hvězdami uměleckého i sportovního nebe.

    Jubilantčinými verši jsem začínal, a proto v závěru svého vystoupení prozradím, že také v básnické tvorbě je úspěšná. Zdaleka ne všechny její verše jsme měli příležitost si přečíst. Některé byly oceněny i v Polsku. Nakladatelství Vladimíra Kostihy Alisa, jehož nejprodávanějšími knížkami jsou milostná a erotická poezie, zařadila do sborníku Současná poezie 2010 i verše Evy Valtové Dialog, Tvá řeč, Vážka a Hořké návraty. Jistě o její tvorbě ještě uslyšíme.

    Jménem Vás všech kolegyni Evě Valtové hlavně přeji, aby ji lépe sloužilo zdraví a mohla se s námi i nadále setkávat. Paní Evo, milá kolegyně, je mi ctí, že Vám mohu jménem regionální rady a kontrolní skupiny Syndikátu novinářů jižní Moravy blahopřát k významnému životnímu jubileu. Těším se na další přátelská setkání. Hodně zdraví, dobré nálady a spokojenosti. Ať se Vám dobře daří!

Foto: Jan Martof

 

Labyrint pod Zelným trhem

    Ve středu 19. listopadu 2014 jsme si prohlédli Labyrint pod Zelným trhem, který je společně s Mincmistrovským sklepem a Kostnicí u sv. Jakuba součástí brněnského podzemí. Provázela nás studentka psychologie a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Aneta Kuncová.

Fotogalerie – autoři fotografií: Helena Kupčíková (8) a Jan Martof (2).

 

Beseda s Luboslavem Fialou

    Ve středu 15. října 2014 besedovalo 18 novinářů-seniorů s Luboslavem Fialou z preventivního odboru Městské policie Brno. Podělil se s námi o své dlouholeté zkušenosti, zajímavé zážitky z praxe i poznatky ze Senior akademie, kde často přednáší. Byla to velice zdařilá beseda, otázky nebraly konce. Pan Luboslav Fiala věnoval každému z nás brožurku "Průvodce pro seniory", kterou napsal (spolu s ilustrátorem Romanem Šedrlou). Rádi bychom mu touto cestou ještě jednou poděkovali. Už teď se těšíme, že se zase někdy uvidíme...

Fotogalerie – autor fotografií: Petr Michl (10).

 

    Předseda Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy poslal Luboslavu Fialovi poděkování prostřednictvím tiskového mluvčího Městské policie Brno. V odpovědi je uvedeno: "Děkuji za zprávu. Pan Fiala šíří dlouhodobě dobré jméno městské policie a těší mě, že stejnou zkušenost si odnášíte i ze své besedy. Poděkování mu velmi rád vyřídím. Bc. Jakub Ghanem, tiskový mluvčí, zástupce vedoucí Preventivně informačního oddělení."

 

Beseda s Michalem Žákem

    První beseda po prázdninách byla věnována našemu členu a kolegovi, novináři a básníkovi PhDr. Michalu Žákovi. Uskutečnila se ve středu 17. září 2014 v kanceláři Syndikátu novinářů jižní Moravy v Brně.

 

Ukázky příspěvků, které Michal Žák publikoval v BrnoŽurnálu:

17.12.2012  Nebuď labuť!

06.02.2013  Jak nám zobák narostl?

30.07.2013  Čeština je jazyk bojovníků

15.10.2013  Zdání, ale i slova a předměty klamou

15.09.2014  Když jazyk utíká před rozumem

 

Fotogalerie – autor fotografií: Petr Michl (6).

 

Nebovidy 2014
    Poslední předprázdninové setkání se uskutečnilo ve středu 11. června 2014 tradičně ve vinohradu našeho kolegy Libora Honzy v Nebovidech na Brněnsku. Jezdíme tam velice rádi. Na zahradě či ve sklípku je vždy příjemná atmosféra, přátelsky si povídáme a vzpomínáme na léta prožitá v brněnských redakcích. Libor Honza letos oslavil 89. narozeniny. Už nyní se těšíme na setkání u příležitosti jeho kulatého jubilea. Libore, všechno nejlepší, hodně zdraví a dobré pohody.
 
    Místopředseda SN ČR, z. s., a předseda Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy Jaroslav Bobek v průběhu setkání předal děkovný dopis dosavadní předsedkyni Klubu novinářů-seniorů Ludmile Hlaváčkové, která se věnuje dlouhá léta práci v novinářské organizaci – v čele klubu je rovných 20 let.
 

Vážená kolegyně, milá paní Lidko!

    Dovolte mi, abych Vám jménem Regionální rady Syndikátu novinářů jižní Moravy poděkoval za vše, co jste dosud vykonala pro rozvoj brněnské žurnalistiky. Od roku 1978 jste byla členkou krajského výboru Československého svazu novinářů, vedla jste sekci redaktorů závodních časopisů a byla členkou komise sociální a pro profesionální zájmy novinářů. Od roku 1994 jste předsedkyní Klubu novinářů-seniorů. Po celých dvacet let jste každý měsíc pro své kolegyně a kolegy připravovala zajímavý program, v němž nechyběly besedy, exkurze či návštěvy mnoha kulturních a společenských zařízení. Klub pod Vaším vedením patří k tomu nejlepšímu, čím se může novinářská organizace Jihomoravského kraje pochlubit. Děkujeme Vám!

    Vážíme si Vašich znalostí a zkušeností, které předáváte mladším kolegyním a kolegům. Do dalších let Vám přejeme mnoho zdraví a – podobně, jak to nedávno vyjádřil primátor Statutárního města Brna Roman Onderka, když Vám blahopřál k významnému životnímu jubileu – ustavičně mladistvou mysl, mnoho úspěchů, co nejvíce pohody a spokojenosti.

 
Novou předsedkyní Klubu novinářů-seniorů byla zvolena Helena Kupčíková.
 
Fotogalerie – autoři fotografií: Jaroslav Bobek (8), Helena Kupčíková (4) a Ladislav Vencálek (2).
 
 
Prodejní galerie U Skřivana
    Ve středu 7. května 2014 jsme se zúčastnili slavnostního otevření nové prodejní galerie U Skřivana v Brně a zahájení projektu netradičních kurzů. Přivítaly nás hostitelky Jaroslava Kamenická, Martina Pokorná a Lenka Chrástová. Kurzy budou věnovány např. malbě, kresbě na netradiční materiály, kaligrafii, sochařské i textilní tvorbě, paličkování. Projekt zahrnuje víkendové výtvarné a duchovní kurzy ve 300 let starém plně funkčním mlýně na Českomoravské vrchovině.
 
Fotogalerie – autor fotografií: František Kressa (12).

 

Zemřela novinářka Jiřina Menšíková
    Rodina, přátelé a členové Klubu novinářů-seniorů jihomoravské regionální organizace Syndikátu novinářů ČR se v úterý 22. dubna 2014 v brněnském krematoriu rozloučili s emeritní redaktorkou Československého rozhlasu Jiřinou Menšíkovou. Zemřela po dlouhé nemoci 11. dubna 2014, deset dnů před svými pětaosmdesátinami. Čest její památce!
 
SONO CENTRUM
    Ve středu 9. dubna 2014 navštívilo 15 členů Klubu novinářů-seniorů nové moderní SONO CENTRUM v Brně ve Veveří ulici č. 115. Díky ochotě našich hostitelů jsme si mohli toto pozoruhodné dílo prohlédnout už krátce před jeho uvedením do provozu. Obdrželi jsme i písemné materiály o chystaných aktivitách. Poslední přípravy před otevřením jsou v plném proudu, první návštěvníky zde přivítají 25. dubna. Luxusní hudební klub bude mít 700 míst k sezení nebo 1 200 k stání, restauraci s kapacitou 200 míst a hotel s 39 pokoji (včetně dvou apartmánů).
 
Článek K. Hofmannové Byli jsme v Sonocentru! najdete zde.
 
Fotogalerie – autor fotografií: František Kressa (17).
 
 
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

    Ve středu 12. března 2014 bylo osm členů Klubu novinářů-seniorů hosty předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů SOS – Asociace Gerty Mazalové v Brně v Mečové ulici 5.

Bližší informace najdete zde.

 

Zetor Gallery Brno
    Ve středu 12. února 2014 jsme navštívili Zetor Gallery výrobního závodu v Brně. Program připravil náš kolega Jan Martof. Na rozsáhlé ploše dvou podlaží je zachycena historie výroby a vývoje traktorů. Setkání bylo velice zdařilé. Celkem nás přišlo deset, z přespolních byli přítomni židlochovický Jiří Smutný a Eva Valtová z Kralic nad Oslavou.
 
Fotogalerie – autor fotografií: Jiří Smutný (6).