Setkání s královnou na radnici

06.11.2016 08:25

    Nezapomenutelnou událost v novodobé historii Brna představuje příjezd Alžběty II. v roce 1996. Dvacáté výročí této návštěvy spolu s letošními devadesátinami britské královny se pro tehdejší magistrátní fotografku Helenu Kupčíkovou stala inspirací pro vytvoření knihy reportážních fotografií z královské návštěvy. Výsledkem spolupráce s autorem doprovodného textu Michalem Žákem a vydavatelem Karlem Kovaříkem je výpravná publikace Elizabeth II – Čtyři hodiny s královnou, která letos vyšla v Kovaříkově nakladatelství Littera, a to s podporou několika významných partnerů včetně statutárního města Brna a Syndikátu novinářů jižní Moravy.

    Brněnské veřejnosti byla kniha představena 3. listopadu 2016 v Rytířském sále Nové radnice. Účastníky tam přivítal předseda regionální rady Syndikátu Jaroslav Bobek a představil účinkující: JUDr. Dagmar Lastoveckou, v letech 1994–1998 primátorku města Brna, tajemníka Magistrátu města Brna Ing. Pavla Loutockého a členy Syndikátu novinářů jižní Moravy Michala Žáka a Karla Ourodu, který celý pořad obohatil promítáním fotografií Heleny Kupčíkové. Prezentace knihy byla vedena v kombinaci s vyprávěním obou vrcholných představitelů města a magistrátu, kteří před dvaceti lety královnu přivítali: P. Loutocký přiblížil zákulisí složitých příprav státní návštěvy a D. Lastovecká pak některé podrobnosti z průběhu návštěvy a chystání daru pro královnu. M. Žák charakterizoval knihu rozvrženou do deseti kapitol zachycujících jednotlivé momenty královnina čtyřhodinového pobytu v Brně – návštěvu radnice, procházku centrem, výstavu hospodářských kontaktů mezi Brnem a Velkou Británií a oběd v Besedním domě, návštěvu Ústavního soudu a rozloučení na letišti. Dále se kniha věnuje daru pro královnu a veleúspěšné výstavě britských korunovačních klenotů, královninu životopisu i různým zajímavostem a historickým souvztažnostem, především podstatným informacím z historie i současnosti o tom, co Brno spojuje s Velkou Británií, mimo jiné i návštěvám prince Charlese. Závěrečná kapitola pak podává přehled života a tvorby H. Kupčíkové, která se vydání knihy už bohužel nedožila.

    Podvečer doplněný hudebními ukázkami ze skladeb, které zazněly při návštěvě Její Výsosti Alžběty II., splnil svůj účel. Přiblížil návštěvníkům knihu, jež se přiřadila k důležitým brunensiím, a nostalgicky připomněl den, kdy před dvaceti lety přeplněné náměstí Svobody spontánně pozdravilo britskou panovnici.  (red)  

 

Fotogalerie – autor fotografií: Jaroslav Bobek (12).