Výstava Tváří v tvář osobnostem baroka

07.12.2020 14:10

    Většina z nás sleduje podobu zachycené osobnosti, dokáže ocenit malířský rukopis, pravdivost provedení a propracované detaily. V době svého vzniku však mělo dílo svou specifickou informační hodnotu. Díla se vztahovala ke konkrétním životním událostem a zaznamenávala společenské postavení, funkce, hodnosti a záliby portrétovaných. A právě na tento aspekt portrétní tvorby je výstava Tváří v tvář zaměřena. V období baroka tvořily portréty součást interiérů šlechtických rezidencí a městských paláců. Také dnes se s nimi setkáváme při návštěvách muzeí, galerií, hradů a zámků.

    Na rozdíl od jiných výstav není tato zaměřena na umělecké kvality, ale na společenské funkce portrétovaných. Je zde vystaveno na šest desítek portrétů z moravských a českých sbírek, které divákovi přiblíží pestrou škálu barokních šlechtických portrétů, rozmanitých typů a funkcí. Podobizny vladaře a členů jeho rodiny tvořily zcela samozřejmou součást uměleckého mobiliáře šlechtických sídel, symbolizovaly loajalitu k vládnoucí dynastii a zároveň sloužily jako vzor, který šlechta následovala ve své vlastní prezentaci. Přiblížíme si, jaké jsou základní typy aristokratického portrétu. Vede celopostavová podobizna určená pro hlavní sály rodových sídel. Zajímavé jsou i menší formáty, které bývají civilnější a kromě zásluh a hodností zobrazují také záliby portrétovaných. Oblíbené byly také portréty v kostýmech historických postav. Naopak některé tradičněji pojaté podobizny v sobě skrývají jinotajný obsah směřující na roční období nebo na přírodní živly. Nezapomínejme ani na děti, ty jsou většinou zobrazovány jako pokračovatelé rodové slávy.

    Výstava navazuje na publikaci Tváří v tvář: Barokní portrét v zemích Koruny české, kterou vydalo Moravské zemské muzeum v roce 2017. Na rozdíl od knihy, budou na výstavě představena především díla vycházející z moravského prostředí – autorstvím, vlastnictvím a hlavně osobou portrétovaného. Díla na výstavu zapůjčili: Národní památkový ústav, Národní muzeum, Moravská galerie v Brně, Městské muzeum a galerie v Poličce, Regionální muzeum v Mikulově, paní Mercedes Dietrichstein a Numismatické oddělení Moravského zemského muzea.

    Výstava se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Bude otevřena v Dietrichsteinském paláci, na Zelném trhu 8 v Brně, od 9. prosince 2020 do 14. března 2021.

PETR MICHL