V Kníničkách vychovávají nositele tradic už od útlého mládí

15.08.2014 15:25

    Letošní cyrilometodějské mladé hody v Brně-Kníničkách se opět vydařily a jejich organizátoři za nimi udělají tečku 6. září kácením máje v areálu hřiště a tělocvičny, kde bude celý večer hrát k tanci i poslechu cimbálová muzika Mládí z Čejče.

    O tom, že mezi výročními obyčeji a slavnostmi si hody zachovaly výjimečné postavení jako integrující prvek, spojující všechny generace, se přesvědčila i tato brněnská městská část. Hodovou tradici obnovila po šestnáctileté přestávce v roce 2004. Od té doby i díky podpoře zastupitelstva městské části mladé hody získaly pevné místo ve společenském a kulturním dění v Kníničkách a přispívají k upevňování vztahů mezi rodáky, starousedlíky a novými sousedy, kterých neustále přibývá. Životnost tradice hodů pramení z veřejného zájmu o tuto lidovou slavnost, která se stala záležitostí reprezentativní – s hudbou, zpěvem, poutavou podívanou na krásné kroje i bohatým pohoštěním při průvodu ulicemi.

    Moravskou a „legionářskou“ československou besedu tančilo letos 12 krojovaných párů Kníničské chasy a ani letos nechyběla krojovaná kníničská drobotina – moravskou besedu i skočnou s nimi tančilo devět párů dětí ve věku od čtyř do devíti roků. O nastupující generace udržovatelů folklorních tradic z řad dětí se v Kníničkách obětavě a úspěšně staraly Miroslava Keprtová s dcerou Martinou Suchánkovou. Od nich štafetu vedení dětí letos zdařile převzaly Markéta Audy ze Žebětína, která má za sebou bohaté zkušenosti zpěvačky a tanečnice ve folklorních souborech Jánošíčku a Poľaně rozvíjené dodnes už od svých sedmi let, se studentkou Pedagogické fakulty na Masarykově univerzitě Janou Hlaváčkovou, tančící a zpívající v Kníničské chase od roku 2009.  (bh)

 

Vlevo: Markéta Audy a Jana Hlaváčková. – Vpravo: Paní Audy s dětmi.

Foto: archiv