To bude noc!

15.05.2014 17:10

    V sobotu 17. května 2014 se otevře Brňanům i návštěvníkům města jubilejní desátá Brněnská muzejní noc. Od šesté hodiny večerní do půlnoci nabídnou muzea, galerie a další kulturní instituce nejen vstup do svých budov a expozicí, ale také vlastní atraktivní program. Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí Asociace muzeí a galerií ČR a právem je považována za největší kulturní akci ve městě. Letos má devatenáct spolupořadatelů. Kromě těch největších, jako jsou Moravská galerie, Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna a Technické muzeum, se účastní řada dalších institucí, svou nabídkou neméně zajímavých. Zcela novými účastníky jsou letos Zetor Gallery, Muzeum vlakové pošty, Muzeum loutek Divadla Radost, své sály otevře tentokrát také o Muzejní noci Nová radnice. Největší novinkou je spojení Muzejní noci s festivalem Czech The Light. Ten prozáří veřejný prostor města uměleckými světelnými instalacemi a architektonickými videomappingy. S akcentem na ozvláštnění a oživení veřejného prostoru se s celou akcí propojí také probíhající Týden města.

    Z množství nabídek jednotlivých institucí lze vyjmenovat jen namátkou:

    V budově Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie budou koncertovat svérázné dámy se stejně svéráznými jmény Čoko Voko. Kolem výstavy Někdy v sukni – bazar sukní se bude dít všelicos.

    Technické muzeum připravilo např. celovečerní program k projektu Velká válka 1914–1918. Vojáci z 2. světové války (ještě větší) budou mít ležení na Biskupském dvoře Moravského zemského muzea. O rytmus již klasický, ne však muzeální, se postará Mr. Swing.

    Historickou hudbu, avšak i degustaci vín, šerm či pohled na hvězdy ze stanoviště Hvězdárny a planetária Brno nabízí Špilberk – stanoviště Muzea města Brna.

    V Turistickém informačním centru možno si ručně svázat knihu, jen ji honem do soboty dopsat. Tradiční lidský had se bude vinout před radniční věží s vyhlídkou na Brno v noci. Třeba chvíli se stát hadí částečkou, pak vyšlápnout schody a na ochozu okamžik vzdorovat větru. Odtud třeba šupem do hlubin Brněnského podzemí.

    Na zahradě před budovou Mendelova muzea se představí VIDA science centrum experimenty, které pobaví, poučí a dnešní školáky možná i podnítí k vykročení za vědeckým poznáním.

    Romská kapela, ale i street dance patří k ochutnávkám Muzea romské kultury, cimbálka bude znít v Muzeu Brněnska, kde jako na jiných místech připravili komentované prohlídky. Zazní tu i vokál Mladosti – ženského pěveckého sboru.

    Ve znamení hudby, tance, hry a cestování proběhne noc v Knihovně Jiřího Mahena.

    Biblické příběhy kolem katedrály na Petrově budou předvádět studenti JAMU jako jednu z akcí Diecézního muzea. Varhanní koncert, ale i bohoslužba pro nevěřící otevírá vstup do Červeného kostela.

    Mnoho nebylo vzpomenuto a mnoho zajímavostí čeká na návštěvníky v institucích, které text nestačil pojmout. Ze všeho nejvíce platí: stihnout lze za tu jedinou noc v roce jen nepatrný zlomek z široké a lákavé nabídky. Pokud tento fakt nebudeme respektovat, čeká nás horečka sobotní noci. Jednoznačně lze doporučit: naplánujme si předem zvládnutelné cíle. Pročtěme programovou brožurku, která je k dispozici ve všech spolupořádajících organizacích, nebo nahlédněme na webové stránky:

www.brnenskamuzejninoc.cz

    Pak již stačí jen vyjít do večerního Brna, které v tu sobotu pulzuje nočním ruchem jak opravdová metropole v samém středu Evropy. Kromě zajímavých expozicí a programů se nepochybně potkáte s množstvím známých, které jste třeba roky nepotkali. Stane se někdy, že se takoví setkají, ze samé radosti zapomenou, proč do města šli a namísto vstupu do muzea, usednou v docela jiném provozu, kde vydrží do rána. Je to pak pro ně, obdobně jako pro všechny, kteří vyrazili do Muzejní noci, výzvou, aby brněnská muzea a galerie navštívili víc než jedenkrát do roka. Zajímavého k vidění je tam vždy dost.

    A poslední poznámka: do většiny míst je vstup volný či dobrovolný, někde je vstupné symbolické (20 Kč), které je nepatrným zlomkem ceny běžné vstupenky. (Např. vstupenka do vnitřních prostor Špilberku, Muzea vlakové pošty či do všech budov Moravského zemského muzea.)

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

 

Foto z tiskové konference: Petr Michl

-- o --

16.05.2014 13:35

Aktuální informace: Brněnské zemské muzeum připravilo pro každého pětistého návštěvníka v každém objektu MZM malý dárek. Všichni doufáme, že nebude pršet a tanková bitva v Biskupském dvoře se opravdu uskuteční.