„Staroslavná Líšeň“ se znovu prezentuje

18.12.2013 17:25

    „Živitelkou Brna“ nazval „staroslavnou Líšeň“ Rudolf Těsnohlídek ve své poetické reportáži o svážení vánočního stromu pro Brno v roce 1927, kdy ho městu věnoval líšeňský velkostatek. Této významné akci, včetně jejího vsazení do naší historie, je věnována knížka Hany Kraflové Líšeň a Vánoční strom republiky, vydaná v závěru roku 2013 Statutárním městem Brnem – Městskou částí Brno-Líšeň. Na základě svého bádání v Archivu města Brna, v Pamětní knize městyse Líšně i v archivech škol a dalších institucí spjatých s vánoční dobročinnou akcí autorka napsala už v roce 2008 knihu Rudolf Těsnohlídek a Vánoční strom republiky. K počátkům československé tradice (1919–1929); nyní tedy svůj pohled zaměřila především na čtvrtý ročník této populární vánoční akce, založené roku 1924 v Brně právě R. Těsnohlídkem, který jako redaktor Lidových novin její vývoj pečlivě sledoval a psal o ní články a rozhlásky. Ty (samozřejmě kromě fotodokumentace) tvoří přílohu knížky a podávají stále živé svědectví jak o průběhu slavnosti, tak o autorově vyzrálém umění. Byť pro nás dnes už věty typu „Po slatinském kopci kymácí se kladařský vůz, pachtí se bryčka koňského handlíře odkudsi z Křenovic, kolébá se kupecká formanka s nákladem homolí cukru, cibéb, citronů, sladce zavánějících pokrutin…“ či „do schránky pro dary věcné byl položen Židenickým mlýnem Lacinovým pytel pšeničné mouky“ zaznamenávají skutečnost už poněkud odlehlou.  

    Publikace Hany Kraflové vyšla jako třetí svazek ediční řady Historie a kultura Líšně. Předcházely ji knihy Pavla Krafla a kolektivu Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme (2009 a 2011) a Moravy nebylo a Líšeň už tu byla (2012). A zároveň vyšel i čtvrtý, ryze odborný svazek Přehled publikací k dějinám a kultuře Líšně (Brno 2013) Pavla Krafla. První polovinu knihy tvoří přehledy bádání a bibliografie; jsou tu přiblíženy edice pramenů, příležitostné tisky, články o Líšni, knižní tvorba jejích obyvatel apod., ba dokonce (díky světově proslulým aktivitám výtvarnice Kateřiny Šedé) i umělecké performance spjaté s Líšní. Navazuje na ně přehled literatury o Líšni – v encyklopediích, brožurách, monografických publikacích a v odborných časopisech a sbornících věnovaných archeologii, historii, etnografii, dějinám literatury a umění atd. Na podrobnou bibliografii je pak zaměřena druhá polovina svazku, kde jsou uvedeny ve výběru i bakalářské, magisterské a rigorózní práce studentů Masarykovy univerzity z let 1995–2013; je zajímavé, že od roku 2007 se jejich počet pohybuje kolem devíti (!) ročně.

    Doc. Pavlu Kraflovi se podařilo shromáždit okruh autorů, kteří se zaníceně věnují všemu, co se týká Líšně, a dávají tak příklad dalším městským částem. Svazky edice Historie a kultura Líšně jsou přínosné nejen obsahem, ale i svou grafickou podobou. Ta je dílem Ludmily Rybkové, obálky knih navrhoval Lubomír Červinka.

MICHAL ŽÁK