Krocení literární múzy

21.01.2014 19:10

    V období od 29. 1. do 5. 3. 2014 připravil Památník písemnictví na Moravě semináře tvůrčího psaní s názvem Krocení literární múzy. Jsou určeny mladým píšícím lidem ve věku od 12 do 19 let. Putovní seminář se postupně uskuteční ve všech moravských krajích ve vybraných a v komunikačně snadno dostupných školách, muzeích či knihovnách. Účast na seminářích je bezplatná.

    Krocení literární múzy je doprovodným programem osmého ročníku literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy, jejíž letošní téma zní „Okamžik štěstí“. Seminář si klade za cíl představit soutěžní téma v několika krátkých aktivitách rozvíjejících kreativitu a cvičeních zaměřených na vytváření prozaických textů. Semináře vede kurátorka Památníku písemnictví na Moravě Bc. Kristýna Cimalová.

    Podle soutěžních kategorií (12–15 let a 16–19 let) jsou v nabídce dvě verze semináře – šedesátiminutová pro mladší žáky a devadesátiminutová pro středoškoláky. Zájemci se mohou přihlašovat sami nebo prostřednictvím svých učitelů na e-mailové adrese pamet@muzeumbrnenska.cz nebo telefonicky vždy nejpozději týden před konáním semináře. Přehled termínů a míst je zveřejněn na www.muzeumbrnenska.cz(cim)