Janáčkova akademie slaví 70. výročí

01.06.2017 12:15

    Oslavy probíhají celý rok, jednou z větších akcí byl ve středu 31. května koncert studentů a absolventů muzikálových ateliérů. Konal se na Hudební scéně Městského divadla Brno (MDB). Jak prohlásil režisér koncertu Stano Slovák, toto divadlo je největším odběratelem absolventů Janáčkovy akademie múzických umění.

    Připomeňme, že JAMU byla ustavena vládním zákonem 12. září 1947 a výuka začala 1. října. Veškeré podrobnosti najdete v příloze Divadelních novin, sestavil Luboš Mareček.

    V první půli slavnostního koncertu vystoupilo deset současných studentů 4. ročníku muzikálového herectví z ateliéru Petra Štěpána, člena MDB. Předvedli projekt Kinovály, pásmo ze světových i českých muzikálů, úspěchy s tímto vystoupením sklízejí na domácí scéně JAMU – v Divadle na Orlí. Tam ale hrají jen se šesti hudebníky, na Hudební scéně je doprovázel 30členný divadelní orchestr.

    Jak píše Mareček v uvedené příloze, muzikálové herectví je jediný vysokoškolský obor svého druhu v bývalém Československu. Studium je velmi náročné, kromě tří hlavních disciplín (herectví, zpěv, tanec) mají v rozvrhu rovněž step, šerm, akrobacii, gymnastiku, jazz, žonglování, dabing a jiné specializace. Potom také nacházejí uplatnění ve významných divadlech. Na prestižní obor se hlásí, jak uvádí Mareček, na 150 uchazečů, nakonec přijímají jen deset až dvanáct. Na Hudební scéně jsme se přesvědčili především o pěveckých a pohybových kvalitách, dva absolventi skvěle ovládají kytaru jako sólový nástroj.

    Druhou část slavnostního večera uvedl rektor JAMU Ivan Medek. „Absolventi jsou naší výkladní skříní,“ prohlásil. Z jeviště pak zazněly slavné muzikálové skladby z West Side Story, Jesus Christ Superstar, Hair, Flashdance, Papežka. Prezentovali se především domácí herci a zpěváci a samozřejmě absolventi JAMU – Dušan Vitázek, Jana Musilová, Petr Gazdík, Jiří Mach, Tomáš Sagher, vystoupila i mediálně velmi známá Hana Holišová. Divadelní orchestr vedl Dan Kalousek. Z pozvaných mimobrněnských absolventů JAMU nemohli přijet všichni, nicméně slavnostní večer se vydařil. V jeho průběhu byla na pódium pozvána i Dada Klementová, na JAMU vyučuje ansámblový zpěv. Tři generace účinkujících absolventů pak doprovodila na klávesy a od děkana Divadelní fakulty Petra Francána převzala mimořádné ocenění za individuální práci. Mezi pozvanými absolventy, kteří se nemohli zúčastnit, byly mj. Jitka Schneiderová a Daniela Šinkorová.

    Na tiskovce před slavnostním koncertem připomněl děkan Francán novinářům, že muzikálový ateliér byl na JAMU založen v akademickém roce 19901991 Richardem Mihulou a Zdenou Herfortovou, dnes jednou ze stálic MDB. „Snažíme se, aby činoherci uměli zpívat a uměli alespoň částečně konkurovat muzikálovému herectví a také naopak, aby muzikáloví zpěváci byli co nejlepšími činoherci,“ zdůraznil děkan. Dnes existují na JAMU tři muzikálové ateliéry.

    Rektor Ivan Medek ujistil, že JAMU v rámci oslav nevynechává ani další obory. „Pořádáme každý rok přes 200 koncertů vážné hudby, ve městě a v širokém okolí jsme jejich největším producentem,“ řekl. Dodejme, že emeritní rektorka JAMU Alena Veselá (1923) zahraje v pátek 7. července v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v rámci Brněnského varhanního festivalu. Bude to její narozeninový koncert.  (tr)