Hrabal Brno 2014

23.03.2014 11:20

    Brno je známo jako město Leoše Janáčka a Gregora Mendla. Trochu se zapomíná a obecně snad méně ví, že je rodištěm či místem, kde strávily významnou část života další osobnosti svým formátem a dílem přesahující hranice města, země a republiky. Takové najdeme snad ve všech oblastech lidského konání. Literatura není výjimkou.

    Brněnským rodákem je světově proslulý Milan Kundera (1929), nejcitlivější údobí dětství a dospívání prožil v Brně Robert Musil (1880–1942). Významný rakouský spisovatel s českým příjmením a rodinnými pouty na Moravě by mohl být pro Brno obdobnou devizou jako Franz Kafka pro Prahu. (Vzpomenut je pamětní deskou na Jaselské ulici.)

    Před sto lety, dvacátého osmého března se v Brně-Židenicích narodil Bohumil Hrabal (1914–1997). Spisovateli osobitou tvorbou, stylem vyprávění a jazykem pevně zakotvenému v domácím prostředí, náleží právem světové uznání. V Brně dlouho nesetrval, stopa města však v něm zůstala natrvalo, rád se sem vracel.

    K oslavě nedožitého jubilea velkého rodáka se spojili nejpovolanější. – Úřad městské části Brno-Židenice a Centrum experimentálního divadla, konkrétně divadlo Husa na provázku, se spisovatelem spjatým těsným poutem úspěšné spolupráce a vzpomínek. Výsledkem je program, jehož podoba by se myslím oslavenci zamlouvala víc, než tucet slavnostních oficialit.

    Vše vypukne v úterý 25. března v Kulturním centru Karas v Židenicích o páté odpolední za účasti zástupců městské části Židenice, herců z Provázku a hostů. Součástí bude vernisáž unikátních snímků „Bohumil Hrabal ve fotografii“ autorů T. Mazala a V. Špaleho.

    Ve středu 26. března zve jamácká Marta na úspěšnou inscenaci Kabaretu Hrabal v režii Ivo Krobota. Montáž na motivy Hrabalových děl začíná v 19:30 hod.

    Čtvrtek 27. března je dnem, kdy se v Dělnickém domě v Židenicích otevírá hrabalovský filmový program v originální plzeňské kinopivnici. V 16 hod. se začíná projekcí Něžného Barbara z roku 1989 (režie: Petr Koliha). Následují Postřižiny režiséra Jiřího Menzela (18 hod.), závěr náleží filmové adaptaci románu Obsluhoval jsem anglického krále, téhož režiséra.

    Pátek 28. března otevírá polední happening Husy na provázku, přátel a hostů před rodným domem spisovatele (Balbínova 47), po kterém v uzavřeném kruhu následuje rituální setkání v restauraci U Malchrů.

    Páteční odpoledne a večer je Hrabalem v divadelním vidění doslova nabité. Vše stihnout nelze, nutno je vybírat.

    V 16 hod. Divadlo U stolu zve na Příliš hlučnou samotu v režii Ivo Krobota. Na 19. hodinu se lze přesunout do Mahenovy činohry ke sledování Krobotovy inscenace Ostře sledované vlaky. (Ve foyeru si návštěvníci prohlédnou již dříve instalovanou výstavu k brněnským hrabalovským inscenacím.)

    V Dělnickém domě (19.30 hod.) zahajují Taneční hodiny pro starší a pokročilé v provedení Divadelní společnosti Josefa Dvořáka, v ten samý čas se na prknech Husy hraje legendární provázkovské Rozvzpomínání. Jedno z nejslavnějších představení v režii znalce a blízkého přítele spisovatele Ivo Krobota je na repertoáru neuvěřitelných dvacet devět let! Divadlo s touto inscenací procestovalo Evropu, sklízelo úspěchy na festivalech. Páteční večer zakončí pozdní rozvzpomínání ve Veselé huse.

    V sobotu o čtvrté odpolední se pokračuje tam, kde se předtím končilo, přesně v Kongresovém sále Divadla Husa na provázku. Zváni jsou dětští diváci a to Divadlem Radost, které uvede scénické čtení Kopretiny – jediné povídky, kterou ten velký napsal dětem. Po Kopretině výtvarná dílna Aničky Duchoňové pro malé i velké.

    O půl šesté se otevře Sklepní scéna. I. Krobot, T. Mazal a V. Špale představí komponovaný pořad Via Hrabal. Provázen bude staropražskými písněmi v podání Pepči Čečila či ochutnávkou Rejtharových plíček. Asi o půl desáté večerní bude následovat přesun do zrcadlového sálu k projekci unikátních dokumentů o spisovateli, opět v prostředí originální plzeňské kinopivnice.

    A pak je již neděle, třicátého března, den závěrečný. Po skončení mše svaté na Petrově přibližně o jedenácté hodině bude symbolicky vypuštěno sto holubů pro pana Hrabala.

    Odpoledne ve tři pokračuje Bio Hrabal projekcí unikátních dokumentů, v pět hodin oscarovým snímkem Ostře sledované vlaky.

    Pak ještě Rozvzpomínání za účasti herců, kteří v průběhu let v té slavné provázkovské inscenaci účinkovali. A tím se uzavře týden oslav a pocty velkému spisovateli, příteli lidí a lidiček, krásy i bídy života, člověku Bohumilu Hrabalovi. Před sto lety vstoupil do života v Židenicích v Brně. Jeho duch zůstává vtištěn ve zdech, vnitřním  ústrojí města, v  paměti.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

 

Vlevo: Portrét s  vyznáním vydaný Městskou částí Brno Židenice k výročí narození spisovatele. – Vpravo: Atmosféru ulice, na které se nachází rodný domek spisovatele, zachytil malíř Brna Eduard Milén (1891–1976).