Eugenio Barba čestným doktorem JAMU

19.05.2017 12:45

    Bylo to velké srocení v sále Divadla na Orlí dne 12. května. Na dvě desítky akademických funkcionářů z vysokých škol od Šumavy k Tatrám sjelo se tam, aby byli přítomní slavnostnímu aktu: udělení čestného titulu Doctor Honoris Causa italskému divadelníkovi, režiséru, autorovi, zakladateli divadelní antropologie a autorského divadla Odin teatret s domovskou scénou v Dánsku, Eugenio Barbovi.

    Eugeniu Barbovi je dnes jednaosmdesát a je stále činný jako pedagog, což není ničím neobvyklým, ale také jako výzkumník, aplikující metodiku základního výzkumu do divadelní tvorby – co to znamená? Herci a diváci musí nazírat na život svými smysly a svou pamětí, k tomu je musí přimět divadelní hra – o takové divadlo se Eugenio Barba pokoušel už od počátků své divadelní cesty, která vycházela z krutých událostí válečných a nejen to: byv v šedesátých letech oslněn avantgardním polským divadlem Jerzy Grotovského a studovav v těch letech v Polsku, stal se zde nežádoucí osobou – a tak poučen odchází do Norska a jeho tvorba bude napříště oscilovat kolem otázek osobní a společenské morálky. Jeho divadlo Odin teatret působí nyní v Dánsku a brněnské publikum jej mohlo vidět 12. května v Divadle Husa na provázku na nedávném festivalu Divadelní svět Brno. Odin teatret zde sehrál Věčný život – o čem to bylo? Děj se odehrává v různých evropských zemích po třetí světové válce v roce 2031. Defilují zde čečenský uprchlík, rumunská hospodyně, dánský právník, rocker z Faerských ostrovů, nebo kolumbijský chlapec, pátrající po otci ztraceném v Evropě. Podle anotace hry v divadelním programu je hra věnována památce Anně Politkovské  a Natalii Estemirové, jež byly zavražděny v letech 2006 a 2009 pro své angažmá v čečenském konfliktu. Je to hra o Evropě slepých, o zasévání zmaru, nedostatku soucitu a porozumění – o mnohotvárnosti života. Eugenio Barba ale nehovoří jen o běhu světa: v tomto koloběhu zkoumá postavení herce a divadla. A hledá nové herecké a režijní výrazové prostředky. U herce je nachází mimo jiné v absolutním ovládání těla a mysli. Pro všechny tyto dimenze bývá často označován za zakladatele divadelní antropologie.

Eugenio Barba při inauguračním projevu.

    Na slavnostním aktu v Divadle v Orlí promluvil o životě a díle Eugenia Barby prof. Petr Oslzlý. Konstatoval, že od okamžiku, kdy před třiašedesáti lety Eugenio Barba odešel z domova je jeho osudem cesta. Je člověkem žijícím celý život v jiné zemi než v té, ze které pochází, je celým svým životem emigrantem – a zároveň jím není, protože je doma všude v tomto otřeseném světě. A svým životem a dílem nás učí rozumět lidem přicházejícím odjinud, lidem ocitajícím se v cizím prostředí. Pro Divadelní fakultu a pro celou Janáčková akademii múzických umění je velkou ctí a zároveň živou inspirací, jestliže se tento velký člověk a tvůrce stává jejím čestným doktorem, konstatoval Petr Oslzlý.

Text a foto: LADISLAV VENCÁLEK