Básník věčně živý

11.11.2014 19:15

    Rádi se ocitáme v básnickém světě Jana Skácela. „Děje se tu s námi něco, co bylo výsadou dětství. Svět se tu otvíral všemi směry…,“ píše Zdeněk Kožmín. A to nejen v básníkových šesti knihách poezie pro děti, ale i v jeho jedenácti sbírkách „pro dospělé“.

    Na dětskou notu ve Skácelově díle vsadili členové brněnské Veselé divadelní společnosti, o. p. s., jejíž snahou je systematicky kultivovat divadelní projev mladých lidí ve vlastních řadách – a přeneseně pak i tříbit vkus diváků svých představení. Že se jim to daří, toho důkazem je scénické provedení Uspávanek Jana Skácela … o tom, aby děti mohly klidně spát. Pásmo v úpravě a režii Miluše Kudličkové je vhodně sestaveno jako sled veselých i smutných, až děsivých zážitků, které se prolínají s konejšivými sny malé dívenky v podání Kačenky Malé j. h. (půvabné režijní nomen omen). Skácelova „dětská“ fantazie vytvořila dostatečně nosnou osnovu pro naplnění scénického tvaru, jemuž dodala sílu skvělá „hedvábná“ i burcující hudba Miloše Štědroně (v jednom momentě nenásilně vystřídaná hudbou Mozartovou, jíž se inspiroval sám básník) i spolupráce s tvůrci choreografie, scény a kostýmů. A stranou nezůstali, byť s občasnými šrámy na srozumitelnosti básnického slova, ani další účinkující – čtyři dívky a tři muži ze středo- a vysokoškolských členů souboru, kteří se převtělovali do rolí spoluaktérů dětského světa: vlídných rodičů, různých zvířátek, průvodců her, až třeba po sedmero loupežníků.

    (V této souvislosti vyvstává otázka, na niž si mimochodem kladně odpověděli v brněnském rozhlase: mají poezii psanou muži přednášet recitátoři a poezii psanou ženami zase jen recitátorky? Nicméně děti jsou neutrum, takže v případě dětské poezie, a té Skácelovy zvláště, je to jedno. Navíc, dovedete si představit recitační soubor, v němž vysoce nepřevažují ženy?)

    Ve dnech, kdy si připomínáme 25. výročí smrti Jana Skácela, tak Veselá divadelní společnost svým představením v Café Práh v brněnské Vaňkovce důstojně připomněla dílo velkého básníka.

MICHAL ŽÁK