Baron Trenck v Biskupském dvoře

    Hrát divadlo na scéně pod širým nebem má nesporně své kouzlo. Zajisté to byl jeden z důvodů, který inspiroval trojici autorů Městského divadla Brno – dramaturga Jana Šotkovského, režiséra Stanislava Slováka a herce Petra Štěpána – k napsání historické inscenace o Baronu Trenckovi. Přenesení této nové hry na nádvoří Biskupského dvora má spojitost s historickými souvislostmi. Trenckovo poslední místo odpočinku je pouze několik desítek metrů odtud, v blízké kapucínské kryptě kostela Nalezení svatého Kříže. Děj legendy se opírá o kulisu Biskupského dvora, orámovanou monumentální katedrálou Petrova.

    Vraťme se však k hlavnímu hrdinovi hry – Baronu Trenckovi, který je po neúspěšném působení v ruské armádě a návratu zpět do Vídně povolán do vojska Marie Terezie, kde brzy získává jako předák obávaných pandurů válečnické úspěchy. Byla to rozporuplná osobnost – vzdělaný intelektuál, schopný válečník a přitažlivý společník s mnoha milostnými avantýrami, ale také rváč a pudový násilník. Za své krutosti byl odsouzen k trestu smrti, ale nakonec skončil jako doživotní vězeň na hradě Špilberku. Sobotní premiérové představení (23.6.2012), které se konalo za krásného letního večera, působilo na diváky příjemným dojmem. Výborné výkony herců v kostýmech Andrey Kučerové, citlivě doplňovala hudba Karla Cóna na vtipné scéně Jaroslava Milfajta. Letní hry pod širým nebem, které uvádí Městské divadlo Brno, si získávají u brněnských diváků stále větší oblibu.

PETR MICHL

 

Zamyšlení Jaroslava Štěpaníka o představení Baron Trenck na nádvoří Biskupského dvora si můžeme přečíst zde.