Zoologické oddělení MZM se představuje

08.02.2017 08:50

    Součástí oslav 200. výročí Moravského zemského muzea je i série výstav, během nichž se vždy na jeden měsíc představí další odborná oddělení. Zoologické sbírky patří k nejstarším muzejním sbírkovým souborům, představeným ve starých inventářích z roku 1816, ještě před oficiálním založením tehdejšího Františkova muzea v roce 1817. Zoologické oddělení se svým působením zaměřuje nejen na oblast Moravy a střední Evropy, ale získává preparáty z celého světa. Od počátku 90. let organizuje expedice do různých částí světa a tímto způsobem je zoologická sbírka doplňována o další vzácné přírůstky. Nacházíme zde, kromě materiálu konzervovaného v lihu, exempláře hmyzu a různých živočišných schránek a také šedesát položek vycpanin.

    V roce 1907 nastoupil do oddělení Karel Absolon, který převzal péči o zoologické sbírky a spravoval je do roku 1938. V tomto období položil základ systematické výstavní sbírky (1910) a začaly se vytvářet sbírky studijní. Nově uspořádané sbírky v Biskupském dvoře byly veřejnosti zpřístupněny 20. dubna 1910. Tento stav a rozsah výstavních sbírek přetrval s několika doplňky až do roku 1945. I když byly během bojů o Brno na jaře 1945 částečně poškozeny, podařilo se je v krátké době opravit a 27. dubna 1946 znovu zpřístupnit veřejnosti.

    Po roce 1950 byla většina nových přírůstků získána sběrnou činností pracovníků oddělení, především zásluhou dlouholetého vedoucího Z. Kuxe. V roce 1974 převzalo muzeum z Vysoké školy zemědělské v Brně kolekci 3 270 kožek ptáků vytvořenou Jaroslavem Karáskem a v roce 2001 zakoupilo muzeum více než 7 500 kusů ulit a lastur mořských měkkýšů, sbírku sestavenou Adolfem Rossim. Výstavní prostor je v Dietrichsteinském paláci, sál Karla Valocha, Zelný trh 8, Brno. Výstava potrvá od 8. 2. do 5. 3. 2017.

Text a foto: Petr Michl