Večerní promítání fotografií na štít domu u Pinkasovy synagogy

15.10.2017 12:05

    V den výročí prvního nacistického transportu židovských obyvatel z českých zemí spustí Židovské muzeum v Praze večerní projekci fotografií obětí holocaustu. Od 16. října mohou tak lidé procházející po setmění od Filozofické fakulty pražskou Širokou ulicí spatřit na štítu nad budovou mikve v areálu Pinkasovy synagogy fotografie českých a moravských obětí nacistické perzekuce.

    Večerní projekce je součástí právě probíhající modernizace stálé výstavy v Pinkasově synagoze, jež je památníkem tragických osudů více než 78 000 židovských spoluobčanů a jejich symbolickým náhrobním kamenem. Záměrem projekce je přiřadit tvář alespoň k některým ze jmen obětí z Čech a Moravy, která jsou napsána na zdech uvnitř Pinkasovy synagogy. První projekce fotografií obětí šoa začne v pondělí 16. října v 19 hodin.

    Promítat se bude následně každý večer kromě pátků a židovských svátků. V zimních měsících potrvá promítání až 2,5 hodiny, v letních pak pouze ¾ hodiny s ohledem na prodlužující se dobu západu Slunce a následného setmění.

    Fotografie k projekci se podařilo Židovskému muzeu v Praze shromáždit prostřednictvím široké veřejnosti a především pamětníků – přeživších šoa. Jde o snímky jejich blízkých, přátel a známých, kteří zahynuli nebo byli zavražděni v ghettech, koncentračních a vyhlazovacích táborech.

První transport byl do Lodže

    Vybrané snímky dokumentují životní příběhy lidí, kteří až do své perzekuce žili obyčejným rodinným životem, prožívali přátelství, lásky, radosti, ale i běžná trápení, studovali, pracovali, bavili se. Jejich každodenní životy se navždy změnily 16. října 1941, kdy nacisté začali na našem území uskutečňovat obludný plán vyhlazení židovského etnika; toho dne byly zahájeny systematické deportace židovských spoluobčanů. Z Prahy byl v tento den vypraven první z pěti transportů, které směřovaly do ghetta v polské Lodži. Zde čekal příchozí hlad, těžká fyzická práce a špatné hygienické podmínky, které měly za následek vysokou úmrtnost. Další vězňové byli posláni do vyhlazovacího tábora v polském Chelmnu nebo Osvětimi. Jen málo z nich se dožilo osvobození.

Zmodernizovaná výstava

    Vnímání venkovního prostranství jako součásti výstavních prostor hraje klíčovou roli v novém pojetí expozice v Pinkasově synagoze, jež se představí návštěvníkům v roce 2018 a bude nově obsahovat výstavní prvky umístěné jak na vstupním nádvoří synagogy, tak i v Pinkasově uličce. Nedílnou součástí modernizované expozice budou rovněž digitální prvky, které návštěvníkům umožní vyhledávat v databázi obětí šoa včetně zpřístupnění rozšiřujících informací. Návštěvníci přitom budou moci digitální prezentace používat nejen prostřednictvím informačního kiosku v expozici, ale i na vlastním mobilním zařízení.  (eb)

 

Tváře českých a moravských obětí šoa připomene ojedinělá projekce Židovského muzea v Praze.

© Židovské muzeum v Praze