Tři brněnské městské části chystají bartolomějské hody

12.08.2016 08:15

    I v Brně si dodnes zachovávají výjimečné postavení mezi výročními obyčeji a slavnostmi tradiční hody. Zájem o udržování tradic naší lidové kultury, o jejich využívání a včleňování do současného společenského a kulturního života neutuchá. S živou tradicí se lze setkávat ve většině brněnských městských částí. Bartolomějské hody, připadající na 20. a 21. srpna, mají v Holáskách a Ivanovicích a 27. a 28. srpna i v Žebětíně.

    Hody jsou stále integrujícím prvkem, spojujícím všechny generace na venkově i ve městech. Jejich životnost pramení z veřejného zájmu o tuto lidovou slavnost, která se stává záležitostí reprezentativní – se stavěním opentlených májek před obydlími stárek, s hudbou, tancem, poutavou podívanou na krásné kroje a bohatým pohoštěním. Přispívají také k upevňování vztahů rodáků a starousedlíků s novými sousedy.

    Rád připomínám, že pro ivanovickou starostku Janu Bohuňovskou jsou hody srdeční záležitostí už od mládí díky jejímu tatínkovi, starostovi židlochovického Sokola, kde býval jejich organizátorem. Když se v roce 2006 stala starostkou brněnské městské části Ivanovice, nebyly jí cizí zvyky a povinnosti, které pro ni vyplynuly v souvislosti s hody. Po čtyři roky pak slavnostně udělovala hodové právo prvním stárkům a dbala na dodržování všeho, co hodová tradice vyžaduje. Následovala léta 2011 až 2014, kdy byla náměstkyní brněnského primátora, ale na jejím vřelém vztahu k ivanovickým bartolomějským hodům se nic nezměnilo. Pomáhala jak mohla. Ivanovickou starostkou se stala opět předloni na podzim. A tak je to opět ona, kdo v této městské části uděluje hodové právo. Se zastupiteli městské části a pracovníky ivanovické radnice se stará i o podporu hodů od sponzorů. Aby Ivanovice měly opět své bartolomějské hody se vším, co k nim patří.

    Předloňskou novinkou ivanovických hodů byly krojované děti. Jejich vystoupení byla předloni i loni úspěšná. A tak letos pod obětavým vedením učitelky Zuzany Maškové nacvičily ještě náročnější tanečky včetně kratší verze československé besedy. Děti jsou vesměs nadšené a pilné, takže nácviky šly velmi dobře. Učily se texty písní z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. Krojované děti ve věku od tří do jedenácti let – šest chlapců a deset děvčátek – se zúčastní sobotního krojovaného průvodu stárků s dechovkou Šohajé od 12:00 při zvaní občanů na hodovou zábavu. V 18:00 zatančí českou besedu, po slavnostním udílení hodového práva v 19:00 bude následovat v 19:30 česká beseda v podání ivanovické krojované chasy a od 20:00 hodová zábava s dechovou hudbou Mistříňankou. Sobotní program uzavře ve 23:00 losování tomboly a ve 24:00 půlnoční překvapení ivanovické chasy. V neděli pokračují hody v 10:00 slavnostní mší svatou za doprovodu Sboru věčně mladých z Řečkovic, od 16:00 bude vystupovat cimbálová muzika Fjertúšek z Kuřimi a krojované ivanovické děti vystoupí znovu v 17:00.

    Za zmínku stojí, že v Ivanovicích pořádaly první poválečné hody ženy. Nesly název mladé a uskutečnily se na sokolském hřišti 5. srpna 1945. O rok později to už byly hody staré, václavské, a jejich pořadateli byli sokolové a hasiči. V polovině padesátých let se hodování přestěhovalo ze hřiště na náves, 28. září 1958 měli ivanovičtí hody družstevní, ale v dalších letech se vrátili k václavským, což trvalo až do září 1964. Pak byla tradice na 27 let přerušena. Obnovena byla v roce 1991. Po letech 2005 a 2006, kdy v Ivanovicích byly jen hodové zábavy, má tato městská část zásluhou právě Jany Bohuňovské opět své bartolomějské hody se vším, co k nim patří.

BOHUMIL HLAVÁČEK