Stavební veletrhy v roce 2015

23.04.2015 17:20

    O stavebních veletrzích na brněnském výstavišti toho bylo již mnoho v historii i v současnosti napsáno. V roce 2015 byly tyto veletrhy zařazeny v termínu 22.–25. dubna, a to v poměrně menším počtu, než obvykle, protože jde jen o Stavební veletrh (IBF), dále veletrh Dřevo a stavby Brno (DSB), Veletrh nábytku a interiérového designu (MOBITEX), Veletrh Ptáček a Národní stavební centrum (EDEN 3000).

    Ze zajímavých témat a projektů, plánovaných pro tyto akce, je možno zmínit například tyto:
- Nová zelená úsporám a aktuální výzvy Operačního programu Životní prostředí
- Bezplatné odborné poradenství (např. k nové stavební legislativě, v otázkách vody, topení, plynu, obnovitelných zdrojů energie, protiplísňových opatření, zahrad, výběru osvětlení, bytových textilií, ergonomie, podnikání a exportu nábytkářů)
- Obnova historických a církevních staveb
- Jak si vybrat správnou „žárovku“
- Dřevostavba od A do Z
- Den dřevostaveb v Národním stavebním centru EDEN 3000
- Trendy ve vybavení interiéru
- Český nábytek 2005–2015

    Z doprovodných programů to ovšem není všechno. Můžeme zmínit celou řadu dalších aktivit, jako přednášky, semináře, konference, sympozia, doprovodné výstavy. Zájemci o problematiku trvale udržitelné výstavby se tak mohli zúčastnit, navíc bezplatně, konference připravené pod tímto názvem, jejímiž organizátory byly Národní stavební centrum s.r.o. a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj. Seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů připravila Asociace inovačního podnikání ČR pro všechny, kteří se zabývají vědeckotechnickými parky, pro odborníky z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích ČR apod.  Mimo jiné zájemce i pro účastníky celoživotního vzdělávání ČKAIT, kteří tak mohou získávat další kreditní body, připravila společnost Sekurkon s.r.o. Dvacáté mezinárodní sympozium Mosty – Bridges 2015.

    Je jistě velmi chvályhodné, že opomenuta nezůstává ani tentokrát sféra středních odborných škol, protože i tyto veletrhy přinesly možnost odborných soutěží v podobě Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí klempířů, pokrývačů, tesařů, mechaniků plynových zařízení a kominíků, jakož i program s názvem Ukázka připravované soutěže Mistrovství České republiky oboru vzdělání zedník. U obou akcí jde o garantování ze strany Stření školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Dále jde také o Finále ČR soutěže „Učeň instalatér 2015“ – mezinárodní účast, s odbornou garancí Ing. Andrzeje Bartoše a organizátory – Cechem topenářů a instalatérů ČR a Střední školou polytechnickou Brno, Jílová 39g. Posledně zmiňovaná škola se stala organizátorkou také Finále ČR soutěže znalostí a dovedností žáků v oboru: Elektromechanik pro zařízení a přístroje – zaměření na chladírenskou a klimatizační techniku.

    Aktivit, odborných programů a zajímavostí, které nabídly tyto veletrhy, je nepochybně velké množství, a proto je nelze v tomto článku všechny vyjmenovat. Jisté však je, že návštěva takovýchto veletrhů může přinést nové a zajímavé poznatky nejen odborníkům ve stavebnictví, ale i pro množství dalších návštěvníků, nevyjímaje žáky a studenty i jejich učitele.

KAREL OURODA