Moravští a izraelští vinaři se v Brně stali šampiony mezinárodní soutěže

Sauvignon Forum 2012

    V krásném prostředí Augustiniánského opatství v Brně se ve čtvrtek 28. června sešli snad všichni, kdo v moravském vinařství něco znamenají. Nebylo divu. Pod záštitou P. Bendla, ministra zemědělství ČR, M. Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, a Romana Onderky, primátora Brna, se v prostorách proslulého kláštera na Mendlově náměstí totiž uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků VI. ročníku mezinárodní soutěže vín Sauvignon Forum 2012.

    Tato soutěž se staví do jedné řady s předními světovými vinařskými soutěžemi. Její první ročník se konal v roce 1998, další pak v letech 2000, 2004, 2008 a 2011. V České republice se však konala poprvé, a to pod patronátem Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví, jež sídlí v Paříži. Organizátorem a pořadatelem soutěže, jež probíhala v brněnském Hotelu Voroněž, byla akciová společnost Vinselekt Michlovský − ve spolupráci se Svazem vinařů ČR, Vinařským fondem ČR, Národním vinařským centrem, o. p. s., a dalšími organizacemi.

    Po dva dny (27. a 28. června) vybírala odborná porota složená z předních světových i našich degustátorů z vín odrůd Sauvignon Blanc a Cabernet Sauvignon, k nimž letos přibyly hostující odrůdy Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir a Chardonnay (případně cuvée z alespoň 40% určené odrůdy). Členové poroty neměli jednoduchý úkol, poněvadž jim byly k posouzení předloženy anonymně a v jednotné teplotě vzorky z klimaticky i půdně značně odlišných oblastí Evropy i světa, nemluvě už o výrazně odlišných technologiích. (Pořadatel měl přitom právo podrobit soutěžní vzorky analýze na přístrojích Bacchus Micro a WineScan.) Pro zajímavost: během degustace se samozřejmě nesmělo kouřit, a protože celkový počet hodnocených vzorků mohl za jeden hodnotící den dosáhnout až 50, byly jedněmi z možných důvodů vyloučení degustátora z hodnocení i zjevná podnapilost či nevhodné a neslušné chování; k tomu ale nedošlo. Soutěžní kategorie měly 14 referenčních znaků a zahrnovaly vína bílá, růžová, červená; suchá, polosuchá, polosladká, přírodně sladká a likérová. Mezi ročníky jste mohli najít léta 2011, 2010 i starší − přičemž Chardonnay z jižní polokoule mohlo pocházet v příslušné kategorii i z ročníku letošního. Do soutěže bylo posláno 464 vzorků vín z celkem 17 zemí, z toho 270 z tuzemska, nejvíce zastoupený byl dobrý ročník 2011. 

    Slavnostní vyhlášení výsledků moderovala populární herečka Markéta Hrubešová, anglického překladu jejích slov i proslovů vystupujících osobností se skvěle zhostil sympatický známý překladatel Ota Brídl ze společnosti BOKS, s. r. o., jemuž se malé přeřeknutí přihodilo za celou dobu pouze jedinkrát, když zřejmě při vidině dobrého vína, k němuž by se hodil dobrý sýr, nechtěně zaměnil slovo Cabernet za Camembert. Nutno říci, že přítomní to přijali s naprostým pochopením a následná oprava snad ani nebyla nutná.

    A výsledky? Za všechny uveďme alespoň dva šampiony: mezi bílými víny zvítězilo moravské zemské víno Sauvignon 2011 vinařů Františka a Hany Mádlových z Velkých Bílovic na Břeclavsku, titul mezi červenými víny obdržel Cabernet Sauvignon Plato 2009 firmy Adir Winery z Izraele.

    Příjemný večer uzavřela následná volná degustace soutěžních vzorků za doprovodu moravské cimbálovky.

JAN MERVART

 

Dvěma záběry se vracíme k mezinárodní soutěži vín Sauvignon Forum 2012.

Foto: Jaroslav Bobek