Uzávěrka žádostí pro podzimní kolo je 15. října 2014

Pro lepší sousedské vztahy

Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny rozdělí další 2 miliony korun

16.09.2014 08:35

    Poštovní spořitelna pravidelně podporuje vybrané nekomerční projekty zaměřené na rozvíjení sousedských vztahů, utváření aktivních lokálních komunit a zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí. V podzimním kole Regionálního fondu rozvoje s podtitulem „souSedíme si“ rozdělí 2 miliony korun. Odborným garantem programu je už šest let Nadace VIA.

    Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny navazuje na předchozí grantový program ČSOB a Era pro podporu regionů. Desítky menších i větších projektů získaly od roku 2007 více než 22 milionů korun. Fond je rozvržen na dvě grantová kola – jarní a podzimní.

    Podrobnější informace jsme přinesli 19. března 2014:

https://www.brnozurnal.cz/z-bloku-a-per/dalsi-ocenene-projekty-z-jihomoravskeho-kraje/

    V jarním kole letos spořitelna podpořila 22 projektů celkovou částkou 1 517 380 korun. Nejaktivnějším a zároveň nejúspěšnějším byl Středočeský kraj s 27 žádostmi a pěti podpořenými projekty. Následují jižní Morava a Hlavní město Praha se třemi oceněnými projekty. Maximální možnou částku 100 tisíc korun získalo šest projektů.

    Do podzimního kola se mohou hlásit nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví), příspěvkové organizace i obce. Maximální výše jednoho grantu činí i tentokrát 100 tisíc korun. Jak už bylo naznačeno – hlavním tématem programu je sousedství. Podporu získají především projekty zaměřené na posilování vztahu lidí k místu bydliště, na péči o místní kulturu a přírodní dědictví. Uzávěrka pro podání žádostí je 15. října 2014.  (jbo)