Grantový program Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny

Pomáhají zlepšovat vztahy mezi sousedy

13.03.2015 15:10

    Poštovní spořitelna letos rozdělí v jarním kole svého grantového programu až 2 miliony korun. O finanční podporu se mohou ucházet především projekty usilující o zlepšování sousedských vztahů. Kdybychom to vyjádřili velice zjednodušeně – nejde o nic jiného, než vtáhnout občany do dění v jejich nejbližším okolí a vzbudit v nich zájem o rozvoj dobrého sousedství. Tomuto záměru koneckonců odpovídá i podtitul Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny – souSedíme si.

    Letošní ročník grantového programu byl vyhlášen počátkem března, žádosti lze posílat do 15. dubna 2015. Odborným garantem je – stejně jako v minulosti – Nadace VIA, která pomáhá rozvíjet komunitní život našich měst a obcí, posiluje neziskové organizace, investuje do jejich profesionálního rozvoje a pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice.

    Své projekty mohou přihlašovat nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví), příspěvkové organizace i obce. Maximální výše jednoho grantu činí 100 tisíc korun. Zapojit se může každý, kdo má zájem a dobré nápady, kdo dokáže stmelovat a rozvíjet sousedské a přátelské vztahy.

    Nejrůznější aktivity ČSOB a Poštovní spořitelny sledujeme už několik let. Je vždy velice radostné posedět a popovídat si nejen s organizátory grantových programů, ale i s těmi, kteří získali finanční příspěvky na akce ve svých obcích a městech. Pro připomenutí snad jen několik odkazů na informace publikované v BrnoŽurnálu:

13. 2. 2013
www.brnozurnal.cz/z-bloku-a-per/csob-a-era-opet-podpori-regiony

1. 9. 2013
www.brnozurnal.cz/z-bloku-a-per/pro-lepsi-zivot-v-regionech

19. 3. 2014
www.brnozurnal.cz/z-bloku-a-per/dalsi-ocenene-projekty-z-jihomoravskeho-kraje

    Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny loni registroval celkem 202 žádostí, sedmnáct z nich bylo z jižní Moravy. Mezi 38 vybraných projektů bylo rozděleno více než 2,7 milionu korun. Nejvíce ocenění (osm) získal Středočeský kraj, druhý (s pěti úspěšnými projekty) byl Královéhradecký kraj, Jihomoravané skončili společně s Ústeckým a Plzeňským krajem a hlavním městem Praha na třetí příčce (čtyři projekty). O akcích, které získaly finanční podporu v jarním kole, jsme už psali. Jen pro oživení paměti: byly to projekty Hřebečsko – region, který (NE)zanikl (83 200 Kč), „Ideme za súsedama hore rolama“ (100 000 Kč) a Za Díly soudržnější (55 400 Kč).

www.brnozurnal.cz/z-bloku-a-per/pro-zlepseni-sousedskych-vztahu

    Československá obchodní banka, jejíž součástí jsou Era a Poštovní spořitelna, podporuje regiony už od roku 2007. Mezi komunitní projekty dosud rozdělila více než 24 milionů korun. Loni se poprvé zaměřila na zlepšování sousedských vztahů. Počet přihlášených žádostí svědčí o velkém zájmu. Linda Kaucká z ČSOB na tiskové konferenci poznamenala: „Atraktivních témat bylo hodně. Vypovídaly o tom i názvy některých podpořených projektů: Sousede, pojď vařit – My a naše město plné příběhů – Babičko, dědečku vyprávěj – Ten dělá to a ten zas tohle – Hurá za sousedy – Sousedské dny Bohumilic.“ Posledně jmenovaný projekt doplnil v loňském podzimním kole čtveřici oceněných jihomoravských projektů. Získal 81 000 korun.

Sousedské dny Bohumilic 18.–19. 7. 2015

    Projekt, jehož autorem je občanské sdružení Přátelé Bohumilic, má dvě části – „Kutilské dílny“ a kulturně-společenské „Sousedské dny“. V kutilských dílnách místní obyvatelé vyrobí vlastní mobilní vybavení – pódium a toalety, které následně využijí při pořádání nejrůznějších akcí. V létě projekt vyvrcholí slavností nazvanou Sousedské dny Bohumilic. Přípravy už jsou v plném proudu, ruku ke společnému dílu přiloží místní občané, podnikatelé, obec a knihovna.

Archivní snímky z Bohumilic.

    Bohumilice leží asi 35 kilometrů jihovýchodně od jihomoravské metropole, jsou součástí města Klobouky u Brna. Na tiskové konferenci jsme si povídali se sestrami Adámkovými a jejich mámou Ludmilou. V obci prý kdysi bývalo docela živo. Pamětníci s nostalgií vzpomínají na poslední hody, které se zde uskutečnily v roce 1984 (jejich tradice sahá až do poválečného období). V polovině osmdesátých let však začal společenský život upadat a celé čtvrtstoletí se nic nedělo.

    „V roce 2010 jsme si připomínali 800 let od první písemné zmínky o naší obci,“ vysvětluje Marie Adámková. „Tenkrát jsme se rozhodli, že založíme občanské sdružení Přátelé Bohumilic a dáme společenskému životu nový impuls.“ Vzápětí spatřila světlo světa brožurka Historie bohumilických hodů a postupně začala dozrávat i myšlenka udělat leccos zajímavého pro místní lidi. Pokud to velice zestručníme, šlo především o ochranu památek a kulturních hodnot, rozvíjení lidových tradic a zachování kvality života v obci. Snad to nezní příliš nadneseně.

    „Snažíme se dělat něco pro mládež. V obci pracuje kroužek dramatické výchovy, pokračuje výuka tanců, pořádáme dětské dny, karnevaly a diskotéky,“ říká Marie Adámková. Úplný výčet zajímavých akcí pro mladé by samozřejmě byl mnohem delší. A pak je tu i spousta akcí pro seniory – setkání, besedy a přednášky. Zajímavé bylo například povídání o Kostarice či o práci našich zoologů v Senegalu.

    Petra Adámková přišla na naše setkání v kroji. Ano, to je další oblast, které se teď v Bohumilicích věnují. Obnovují folklor a tradice, chlapci se učí tančit verbuňk (byť to v době tabletů a mobilních telefonů zní takřka neuvěřitelně), lidé společně zpívají, scházejí se při stavění nebo kácení máje, setkávají se pod vánočním stromem. Zapomenout nelze na sportovní utkání, hasičské dny, slety čarodějnic, velikonoční a vánoční jarmarky, ale ani na nedávný sjezd rodáků, na němž se sešlo více než 500 lidí. Rozvíjí se spolupráce s obcí Dambořice, s tamní dechovou hudbou či souborem Salajka.

    To hlavní jsme už vlastně naznačili. Společné úsilí obyvatel Bohumilic, bez ohledu nu to, jestli jsou nebo nejsou členy občanského sdružení, vyvrcholí při Sousedských dnech 18. a 19. července 2015. Součástí této slavnosti bude i několik výstav, své „dveře“ otevřou vinné sklepy, k vidění budou nové kroje a upomínkové předměty, zazní moravská beseda, bude se hrát, zpívat a tancovat...

    V pozvánce čteme: „Čas letí jako voda, v Bohumilicích se toho od roku 2010 mnoho změnilo. Znovu povstaly desítky let zapomenuté tradice a folklor, lidé se začali pravidelně setkávat a mají k sobě tak nějak blíž.“ Snad je to dobrý příklad i pro ostatní. Zkusíte to také?  (jbo)

 

Vlevo: Projektová manažerka Nadace VIA Lucie Voláková a specialistka společenské odpovědnosti ČSOB Linda Kaucká na tiskové konferenci v Brně. – Vpravo: O projektu „Sousedské dny Bohumilic“ novináře informovaly sestry Marie a Petra Adámkovy spolu se svou maminkou Ludmilou Adámkovou.

Foto: Jaroslav Bobek