Pamětní deska vyhnaným československým občanům

30.09.2018 15:10

    Nevelkou, zato důležitou pamětní desku k připomínce 350 tisíc československých občanů, které vyhnali němečtí nacisté před 80 lety po mnichovském diktátu z našeho pohraničí, odhalili vlastenecky založení spoluobčané na domě číslo 67 v Křenové ulici v Brně. Jménem Kruhu občanů vyhnaných z pohraničí, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské a dalších vlasteneckých organizací na shromáždění promluvil Jiří Jaroš Nickelli. Jeho projev najdete ZDE.

    Mezi četnými hosty odhalení pamětní desky měl být mj. herec Stanislav Zindulka. Pro svoje pracovní zaneprázdnění v Národním divadle poslal zvukový pozdrav. Zdůraznil v něm, že jako šestiletý kluk bydlel v roce 1938 v Jilemnici, kilometr od hraniční závory do tzv. Sudet. Jasně si vybavuje, jak se po obsazení českého pohraničí zoufalí lidé drkocali s vozíčky silnicí do vnitrozemí odněkud někam s batohy na zádech a dětmi vedenými za ruku. "Taková situace se už nesmí opakovat! Lidi by si to měli pamatovat a konat podle toho," podtrhl herec a pamětník těchto událostí Zindulka.

Autorka kamenné pamětní desky architektka Nina Žečeva.

    Na nedělní odhalení brněnské desky přišli na pozvání Kruhu občanů vyhnaných z českého pohraničí Němci na podzim 1938 a v dalších letech do osvobození v roce 1945 zástupci mnoha vlasteneckých organizací i občané. Zpěvu státních hymen ČR a SR v podání operní umělkyně Táni Soto Janošové, veršům basnířky a předsedkyně Výboru národní kultury Marie Veselé či českých a moravských písní krojované dvojice souboru Břeclavánek naslouchali republikoví i regionální představitelé Klubu českého pohraničí ze Znojemska, Břeclavska, Olomoucka a Ostravska, i Krajského vojenského velitelství z Brna. Rovněž tak zástupci Vlasteneckého sdružení antifašistů  z Prostějovska a Olomoucka. Nechyběli zástupci Společnosti Ludvíka Svobody, Matice Čech, Moravy a Slezska, Masarykovy demokratické akademie nebo Čs. obce legionářské. Na této významé události byli přítomni první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek a předseda brněnské městské organizace KSČM Martin Říha, zástupci jiných vlasteneckých organizací a občané.

    Slavnosti se zúčastnila také autorka kamenné desky se zlatým nápisem – architektka Nina Žečeva, která před válkou bydlela v Opavě. Německá armáda ji vyhnala při obsazení českého pohraničí z domova jen s nejnutnějšími věcmi v kufru do českého vnitrozemí. Po válce se vdala do Bulharska. Vznik připomínkové desky podnítil brněnský Výbor národní kultury.  (vž)

 

Foto: Jaroslav Bobek