ČSOB a Era věnují dalších 900 000 korun pro podporu regionů

Ocenění míří do Krásenska

    Československá obchodní banka ve spolupráci s odborným garantem – Nadací VIA – představila brněnským novinářům tři úspěšné projekty oceněné v rámci programu „ČSOB a Era pro podporu regionů 2012“. Program tzv. Velkých komunitních grantů se orientuje především na obnovu kulturní krajiny a péči o životní prostředí, podporuje projekty týkající se lokalit ve volné krajině, mimo zastavěné části měst a obcí. Podmínkou je aktivní zapojení místních obyvatel.

    O získání grantů letos usilovalo 27 programů, nejvíc z Ústeckého a Jihočeského kraje. Rozhodování bylo proto velice obtížné. Podporu získaly tři projekty: Voda pro život aneb Revitalizace rybníčka pod Holým vrchem, obec Krásensko (Jihomoravský kraj), Krajina Mikuláše Rutharda aneb Poznej dědictví kulturní krajiny – obnova Mokrých luk, občanské sdružení Vespolek (Stříbřec, Jihočeský kraj) a Ekozóna – život ve vodě, DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie (zátoka Vřesná na Lipně, Frymburk, Jihočeský kraj). Každý projekt získává od ČSOB 300 000 korun.

    Obec Krásensko leží na Drahanské vrchovině, poblíž Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Byla oceněna titulem „Vesnice roku 2010 v Jihomoravském kraji“.  „Společnými silami chceme revitalizovat rybník po Holým vrchem. Je to cenné a biologicky hodnotné území,“ vysvětluje starostka Hana Šíblová. Pochvaluje si zejména systematickou a dlouhodobou spolupráci s občany a místními spolky. „V lednu jsme se sešli u kulatého stolu s veřejností, stanovili priority a schválili přesný harmonogram prací. Zorganizujeme několik brigád a společně celou akci uskutečníme. Všechno, co uděláme svépomocí, bude dozorovat odborná firma. Nejprve musíme vykácet náletové dřeviny a keře, jimiž je zarostlá hráz rybníka. Ale budeme velice opatrní, abychom zachránili biotopy, poskytující útočiště mokřadním rostlinám a vzácným živočichům. Žijí zde například čolek horský, užovka obojková a skokan hnědý. Rybníček bude sloužit k šetrné rekreaci místních obyvatel. V říjnu 2013, u příležitosti 5. ročníku Krásenských oslav podzimu, dílo slavnostně ukončíme a zahájíme jeho provoz.“

    Snad jen malé upřesnění. Pokud paní starostka hovoří o šetrné rekreaci, chce jen zdůraznit, že přírodní koupaliště poslouží především místním občanům a nebude využíváno ke komerčním účelům. A za druhé – počítá se i s ekologickou výukou v rámci výchovných programů zdejšího pobytového střediska LIPKA – Rychta Krásensko.

    Příklad obce Krásensko ukazuje, jak lze účelně skloubit ochranu přírody s možnostmi rekreace pro místní obyvatele, za široké účasti a spolupráce veřejnosti. Velké komunitní granty pro podporu regionů tomu výrazně napomáhají. A tak věřme, že ČSOB a Era budou v této tradici – započaté už v roce 2007 – pokračovat.  (jbo)

 

Snímky z tiskové konference. Zleva: Lucie Voláková (projektová manažerka Nadace VIA), Kateřina Lejčarová (externí komunikace ČSOB) a Hana Šíblová (starostka obce Krásensko). – Vpravo: Hana Šíblová přebírá symbolický šek na 300 000 Kč.

Dole: Novináři na tiskové konferenci v Brně.

Foto: Jaroslav Bobek