Ocenění bojovníkům za svobodu

02.05.2017 16:45

    Hejtman Bohumil Šimek ocenil zlatými medailemi Jihomoravského kraje téměř padesát členů Českého svazu bojovníků za svobodu. Většině z nich předal medaile spolu s drobnými dárky při přátelském setkání v reprezentativních prostorách zastupitelského sálu. Několika oceněným zdravotní stav neumožnil přijít osobně, medaile jim budou zaslány dodatečně.

    Český svaz bojovníků za svobodu je dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, který sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce, jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich. Jsou to zasloužilí občané, kteří s velkým štěstím přežili koncentrační tábory nebo byli ukrýváni před nacisty. Členové ČSBS uchovávají paměť národa, besedují s mladými lidmi ve školách i při jiných příležitostech, předávají jim své životní zkušenosti.

    Jihomoravský kraj se snaží v rámci svých možností přispívat na činnost Českého svazu bojovníků za svobodu. „Chci vás ubezpečit, že jsme připraveni obdobnou pomoc poskytovat i nadále,“ zdůraznil Bohumil Šimek. „Velmi důležité je i morální ocenění, proto jsem rád za dnešní setkání s vámi i za to, že mohu poděkovat nejen vaší organizaci, ale každému z vás osobně.“

    V závěru slavnostního shromáždění byla symbolicky pokřtěna knížka „PhDr. KUDELA JOSEF: Legionář, spisovatel, novinář, bojovník proti nacismu“. Kudela zahynul v březnu 1942 v Osvětimi. Jeho jméno neslo v letech 1946–1952 gymnázium v Brně na nynější třídě Kpt. Jaroše. Na domě v Klácelově ulici, kde bydlel, je umístěna pamětní deska a na jeho počest byla pojmenována jedna z brněnských ulic. Autor knížky Ludvík Horčica píše dlouhá léta články s odbojovou tematikou. Publikaci společně s ním a jihomoravským hejtmanem pokřtil nakladatel Šimon Ryšavý.  (jbo)

 

Foto: Jaroslav Bobek