Letos opět troje bartolomějské hody v Brně

20.08.2018 19:55

    Také v Brně si dodnes zachovávají výjimečné postavení mezi výročními obyčeji a slavnostmi tradiční hody. Zájem o udržování tradic naší lidové kultury, o jejich využívání a včleňování do současného společenského a kulturního života neutuchá. S živou tradicí se lze setkávat ve většině brněnských městských částí. Bartolomějské hody, připadající na letošní poslední srpnový víkend, chystají v Ivanovicích, Žebětíně a Holáskách.

    Hody jsou stále integrujícím prvkem, spojujícím všechny generace na venkově i ve městech. Jejich životnost pramení z veřejného zájmu o tuto lidovou slavnost, která se stává záležitostí reprezentativní – se stavěním opentlených májek před obydlími stárek, s hudbou, tancem, poutavou podívanou na krásné kroje a bohatým pohoštěním. Přispívají tak k upevňování vztahů rodáků a starousedlíků s novými sousedy.

    Pro ivanovickou starostku Janu Bohuňovskou jsou hody srdeční záležitostí už od mládí díky jejímu tatínkovi, starostovi židlochovického Sokola, kde býval jejich organizátorem. Když se v roce 2006 stala starostkou Ivanovic, nebyly ji cizí zvyky a povinnosti, které pro ni vyplynuly v souvislosti s hody. Po čtyři roky pak slavnostně udělovala hodové právo prvním stárkům a dbala na dodržování všeho, co hodová tradice vyžaduje. Následovala léta 2011 až 2014, kdy byla náměstkyní brněnského primátora, ale na jejím vřelém vztahu k ivanovickým bartolomějským hodům se nic nezměnilo. Pomáhala, jak mohla. Ivanovickou starostkou se stala opět v roce 2014 na podzim. A tak je to opět ona, kdo v této městské části uděluje hodové právo, kdo se zastupiteli a pracovníky ivanovické radnice se stará i o podporu hodů od sponzorů.

    Novinkou ivanovických hodů byly v roce 2014 krojované děti. Jejich vystoupení byla úspěšná. Pod obětavým vedením učitelkou Zuzanou Maškovou nacvičily ještě náročnější tanečky včetně kratší verze československé besedy. Učily se texty písní z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. Letos převzal vedení nácviku šestnácti dětí ve věku od tří do šesti let Ing. Jiří Ansorge. Pochvaluje si, že zájem o tancování je velký, hlavně mezi děvčátky.

    Program letošních bartolomějských hodů začne v sobotu 25. srpna v poledne krojovaným průvodem Ivanovicemi s dechovou hudbou Stříbrňankou. V 18:00 děti zatančí československou besedu, v 18:45 se představí mistři republiky v tančení české polky Julinka Thomisová a David Kazda, v 19:30 starostka udělí hodové právo, ve 20:00 po československé besedě ivanovické krojované chasy budou následovat hodová taneční zábava s dechovkou Stříbrňankou, losování tomboly a půlnoční překvapení. Nedělní program začne v 10:00 slavnostní hodovou mší za doprovodu Sboru věčně mladých z Řečkovic, od 16:00 bude vystupovat cimbálová muzika Fěrtúšek z Kuřimi, v 17:00 se znovu představí ivanovické krojované děti a v 18:30 Julinka Thomisová a David Kazda.

BOHUMIL HLAVÁČEK