Krátce z dějin Králova Pole

11.04.2019 11:05

    Zájem turistů, nejen ze zahraničí, ale také z celé naší republiky se při návštěvě Brna soustřeďuje většinou na jeho historický střed, tedy na středověkou část města, kdysi obklopenou hradbami, a hlavně na dominantu města, hrad Špilberk. Mnoho zajímavého však můžeme říci také o brněnských předměstích, která jsou neodmyslitelnou součástí Brna.

    Mezi významné brněnské části patří Královo Pole. Ve svých počátcích to byla zeměpanská vesnice v majetku knížat a později českých králů. Václav I. věnoval roku 1243 část svého pozemku v Králově Poli křižovníkům, kteří vybudovali uprostřed vsi kapli, která byla později nahrazena kostelíkem sv. Víta, a v roce 1375 zde byl založen kartuziánský klášter Janem Jindřichem markrabětem moravským. V kostelíku pak Křižovníci zajišťovali až do třicetileté války duchovní správu pro místní obyvatele.

    Od roku 1638 však byla tato správa postoupena městské faře sv. Jakuba v Brně a kostelík sv. Víta se stal její součástí. Když byl v roce 1782 zrušen v Králově Poli klášter kartuziánů, stal se jeho konventní kostel Nejsvětější Trojice v roce 1784 filiálním kostelem svatojakubským pro farní správu Králova Pole a zchátralý kostelík sv. Víta, který stával na dnešním Mojmírově náměstí, byl v roce 1785 srovnán se zemí a na jeho místě byl postaven kamenný kříž.

    Osídlení Králova Pole se časem rychle rozrůstalo. V roce 1750 zde bylo 61 usedlých poddaných a za čtyřicet let se počet obyvatel zvýšil na 480. Po dalších čtyřiceti letech se počet obyvatel zvýšil na 1279. Královo Pole bylo povýšeno na městečko roku 1844. V roce 1869 bylo Královo Pole spojeno s městem Brnem koňskou kolejovou drahou, která měla konečnou stanici u Semilassa, ta byla vystřídána roku 1884 parní drahou a na přelomu století elektrickou tramvají.

    V roce 1905 bylo Královo Pole povýšeno na město a na rozdíl od samotného Brna bylo výrazně české, a proto se právě tady uskutečnila řada významných vlasteneckých akcí, které brněnská radnice nepovolovala. Pro spolkovou činnost zde byl na konci devatenáctého století postaven Besední dům.

    Do svobodného československého státu vstoupilo Královo Pole ještě jako samostatné město, ale již zákonem ze dne 16. 4. 1919 bylo spolu s dalšími jedenadvaceti samostatnými obcemi z nejbližšího okolí připojeno k Brnu. Uvedeným zákonem tak vzniklo město velké Brno.

Text a foto: Petr Michl