Kociánka slaví výstavou

11.03.2015 20:35

    U příležitosti šedesátého výročí založení Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené byla na Špilberku otevřena výstava s názvem Chceš, můžeš, dokážeš! Její tvůrci představují ve čtyřech výstavních sálech historii i současnost školy, proslulé kdysi, stejně jako celý ústav, pod názvem Kociánka.

    Dnes už je Kociánka pojem známý jen pro pamětníky. Škola s touto adresou zahájila výuku ve školním roce 1954/55. Tehdy ještě neměla vlastní budovu a působila v areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Brně-Králově Poli v ulici Kociánka, po které zařízení získalo svoje pojmenování. Zpočátku se orientovala zejména na výchovu učňovské mládeže, později začala poskytovat i vzdělání ekonomického zaměření.

    Vlivem dlouholetého využívání původní budovy a vzhledem k nedostatečnému investování do oprav a údržby přestal objekt postupně vyhovovat. Z neutěšeného stavu učebních prostor a zastaralého vybavení se škola začala pozvolna dostávat po listopadu 1989. Její modernizace byla završena v roce 2007 otevřením nové moderní školní budovy, postavené v Křižíkově ulici v těsném sousedství mateřského ústavu, s nímž je stavebně propojena. Nové je i její pojmenování  po prezidentu USA Franklinu D. Rooseveltovi.

    V současné době škola funguje jako obchodní akademie, obchodní škola, praktická škola jednoletá i dvouletá a učňovská škola dvouletá a tříletá. Kromě klasických oborů jako zahradník, elektromechanik nebo aranžér se lze vyučit i oborům dnes méně obvyklým, jako je brašnář/sedlář, zpracovatel přírodních pletiv, tkadlec nebo šperkař.

    Výstava je otevřena denně mimo pondělí a úterý od 9 do 17 hodin, a to až do 10. dubna 2015. Záštitu nad ní převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

    Školní kolektivy mají oproti „obyčejným“ návštěvníkům výstavy navíc možnost absolvovat na objednávku zvláštní program, sestávající z teoretické a praktické části. V té praktické si žáci a studenti mohou zkusit sami vytvořit nějaké menší dílo z oboru, který se ve škole učí. Zmíněný program je určen žákům druhého stupně základních škol, základních uměleckých škol a příslušným ročníkům víceletých gymnázií.  (jis)

 

Foto: Jiří Smutný