Jednání Agrární komory v Brně

26.06.2015 18:15

    V pátek 26. června 2015 bylo na výstavišti v Brně podepsáno Komuniké z jednání nevládních agrárních organizací zemí V4.

    Představitelé agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky prodiskutovali současnou situaci na trzích se zemědělskými komoditami se zvláštním zřetelem na mléko a mléčné výrobky. Ke krizi mléčného sektoru přispělo několik faktorů, které nemohli evropští zemědělci ovlivnit, jako například nárůst produkce v Oceánii a pokles poptávky v Číně. Trhy však rozkolísalo především ukončení systému mléčných kvót, společně s ruským zákazem dovozu zemědělských a potravinářských výrobků, tedy dvou činitelů, které jsou ve větší či menší míře důsledkem politiky Evropské unie. Je proto nutné opět upozornit na nutnost větší aktivity Evropské komise, která doposud celou situaci podceňovala a přispěla tak k její eskalaci.

    Zástupci agrárních komor Visegrádské čtyřky hovořili také o nekalých praktikách obchodních řetězců, které trápí dodavatele ve všech zemích uskupení. Nevyvážené vztahy mezi dodavateli a odběrateli značně poškozují sektory zemědělství i potravinářství a bez další regulace je nebude dost dobře možné narovnat.

    Jedním ze způsobů, jak podpořit odbyt domácí produkce, jsou fondy na propagaci zemědělské a potravinářské produkce. Zúčastnění si proto vyměnili zkušenosti s již existujícími programy na podporu domácí produkce, nebo se záměry tyto fondy zavést. Účastníci jednání dále hovořili o ruském zákazu dovozu zemědělských a potravinářských výrobků a hlavně dopadech, které toto rozhodnutí mělo na sektory zemědělství a potravinářství v jednotlivých zemích uskupení V4. Příští jednání zástupců agrárních komor V4 se uskuteční počátkem září 2015 na Slovensku.

Text a foto: Petr Michl