Historická zvonice v Jiříkovicích díky nové fasádě prokoukla

04.08.2014 14:45

    Historická zvonice v Jiříkovicích se dočkala nové fasády. Budova se sochou Panny Marie umístěná přímo na návsi je symbolem jihomoravské obce s dlouholetou historií. Citlivé opravy vnějšího kabátu se zvonice dočkala při příležitosti 750. výročí založení obce. Místní oslavili dokončení rekonstrukce historické stavby, na jejíž opravu přispěla Nadace ČEZ částkou 100.000 Kč při zahájení tradičních jiříkovských hodů.

    Zvonice je památkově chráněný objekt a jedna z nejvýznamnějších památek obce. „Letos slavíme 750. výročí první písemné zmínky o naší obci. Při této významné příležitosti jsme se rozhodli ji zvelebit, a to včetně opravy zvonice, kterou považujeme za symbol obce,“ uvedl Rudolf Staněk, starosta Jiříkovic. Rekonstrukce spočívala v očištění objektu, v sejmutí nepropustných nátěrů a degradovaných částí omítek a v opravě a retuši stávajících omítek. Následně byl proveden vrchní nátěr v barevném provedení sgrafita. Samotné opravě fasády předcházel restaurátorský průzkum a přípravné restaurátorské práce.  (vž)

 

Foto: Jiří Bezděk