Bude sídliště Lesná památkovou zónou?

11.09.2014 23:15

    Návrh na památkovou ochranu unikátního brněnského sídliště Lesná podal již před dvaceti lety jeden z jeho autorů, architekt Viktor Rudiš. Nikdo tehdy nechápal jeho prozíravost a návrh zůstal skrytý v šanonu některého úřadu. Díky tomu se postupně nenápadně změnila dvě obchodní centra, prováděly se nástavby a vyměňovaly balkony.

    To vše by nevadilo, kdyby se neobjevily ambiciózní návrhy přestavby obchodního komplexu Obzor, který dosud zůstal v původním stavu. Nový vlastník koupil areál a začal se k němu chovat jako ke staveništi, na kterém chtěl postavit několik sedmnáctipatrových bytových bloků se supermarketem. To aktivizovalo občany a vzniklo několik občanských sdružení, které se postupně spojily ve Sdružení občanů Lesné. Podali návrh na prohlášení Lesné za památkovou zónu jako zoufalý nápad, jak sídliště uchránit. Tato snaha ale našla postupně své zastánce a ve čtvrtek 11. září 2014 se zdálo, že je zase o krůček blíž realizaci.

    Lesnou totiž navštívil se svými stranickými kolegy z KDU-ČSL ministr kultury Daniel Herman, aby na vlastní oči viděl, co je na Lesné cenného. Neskrýval překvapení a okouzlení, viděl totiž Lesnou z nejvyššího patra, ve vzrostlé zeleni. Na následné schůzce se zástupci Sdružení občanů Lesné, představiteli městské části Brno-sever, zástupci Města Brna i Jihomoravského kraje ujistil přítomné, že návrh na památkovou zónu bude podporovat. Potvrdil, že to nebude znamenat vytvoření mrtvého skanzenu, kde by byl problém vyměnit kliku u dveří či okna, ale že cílem je zachování urbanistické podoby sídliště, který bude možno v budoucnu přizpůsobovat vyvíjejícím se potřebám života obyvatel. Poděkoval všem zúčastněným, že se zajímají o osud svého prostředí a že se snaží zachovat pozitivní a kvalitní hodnoty svého města.

    Schůzky se zúčastnili i pamětníci, kteří byli u toho, když Lesná vznikala. Architekt Viktor Rudiš apeloval na zachování budov, které ještě zůstaly v původním stavu. „Jsou to zejména cihlové čtyřpatrové domy, které architekt Zounek prosadil proti tehdejší moci. Zůstala ještě zachována dvě obchodní střediska, která byla centrem společenského a kulturního života. Jsou to také zdejší školy, které mají unikátní podobu,“ vysvětloval posluchačům. „Protože stavební úřad je nespolehlivý, neboť nemá většinou odborníky na urbanismus, potřebuje nějaké vodítko, kterého se může chytit při povolování staveb, a památková zóna je ideálním nástrojem,“ prohlásil architekt. Na schůzce byl i někdejší ředitel stavby celého sídliště Ing. Miroslav Bátrla. Vyprávěl, jak tehdy prosazoval unikátní stavební postupy a komplexní přístupy, zejména při realizaci sítí a přístupových cest. „Já jsem byl nadšen tou myšlenkou zeleného srdce orámovaného komunikací a hledal jsem nejlepší možné technické postupy,“ vyznával se s emotivním podtextem.

    Návštěva ministra kultury byla příležitostí k setkání lidí, kterým osud Lesné leží na srdci již mnoho let a kteří jsou ochotni pro zachování tohoto unikátního sídliště mnoho udělat. Snad se jim bude dařit.

KARLA HOFMANNOVÁ
 

Foto: autorka