Znalec brněnské kultury

11.06.2013 08:55

    Právě v den svých padesátin zemřel před čtvrtstoletím středoškolský profesor František Brüstl, takže jsme si 2. června t. r. připomněli jeho nedožité pětasedmdesátiny. Brněnská a jihomoravská kultura v něm ztratila osobitého publicistu, rozhlasového, televizního a dramatického autora, inspirátora a organizátora mnoha nonkonformních společenských akcí předlistopadového normalizačního období.

    František Brüstl soustavně spolupracoval s řadou novin a časopisů, a to zejména ve sféře uměnovědné. Počet jeho poučených výtvarných recenzí, článků do výstavních katalogů, reportáží z ateliérů brněnských umělců, interview, fejetonů a kurzív dosáhl jistě několika stovek, doplňován rozhlasovými příspěvky (pro brněnské studio připravoval např. kaleidoskopický pořad Obzor) nebo přitažlivými projevy na vernisážích. Plodem jeho dlouhodobé součinnosti s Divadlem Husa na provázku byl – vedle překladu filmového scénáře Alexandra Volodina Blondýnka pro Scherhauferův rozmáchle koncipovaný projekt z r. 1985 „Scénické čtení ze současné literatury národů Sovětského svazu“ – především úspěšný, hodně reprízovaný studentský muzikál Bramborový den aneb Objevení Ameriky. S využitím vlastních bohatých kantorských zkušeností a reálných příhod jej v lednu 1979 vytvořil pro zdejší amatérské Dětské studio. Režisér Zdeněk Pospíšil pak metaforicky rozehrál jak rozverný příběh školní brigády s jemně karikovaným pedagogem a jeho podařenými žáky, tak do něho vložené imaginativní výjevy o setkání mořeplavce Kryštofa Kolumba s dosud neznámou indiánskou civilizací. V této československé premiéře na sebe upozornila řada mladých interpretů, kteří se posléze dobře uplatnili také v profesionálních ansámblech, zprvu na „Provázku“ a v HaDivadle a poté na jiných scénách. K předloze se nyní obrátil renomovaný soubor Škeble gymnázia Lanškroun a s tímto svěžím nastudováním nedávno hostoval v brněnském Klubu Leitnerova. F. Brüstl se věnoval rovněž rozvoji amatérské divadelní aktivity dospělých a zájmové umělecké činnosti vůbec, hlavně v okruhu působnosti brněnského Vysokoškolského klubu, kde se mj. každoročně pořádala soutěžní národní přehlídka Akademické Brno.  (z)