Rajlichové 2018

31.12.2018 15:40

    Mezi portréty osobností z jedné výrazné generace zařadil spisovatel a novinář Jaroslav Štěpaník ve své nejnovější knize Nedávno tu ještě byli také malíře a grafika, designéra, publicistu a pedagoga Jana Rajlicha (10. 4. 1920 – 27. 11. 2016), který dal Brnu image hlavního města grafického designu. Výrazným a uznávaným tvůrcem grafického designu je také jeho syn doc. Ing. arch. Jan Rajlich, působící jako pedagog na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde vyučuje od roku 1988 studenty průmyslového designu. Jako editor a grafik připravuje čtvrtletní zpravodaj KVÉ-buletýn multioborového uměleckého Sdružení Q a ročenky Sdružení Bienále Brno, kterého je již 20 let předsedou. V roce 2018 postupně předal grafický odkaz svého otce do nově zřizovaného Archivu Jana Rajlicha v Moravské galerii Brně, kde má být v roce 2020 otevřena souborná výstava z díla Jana Rajlicha staršího v Pražákově paláci této galerie a ke 100. výročí narození autora také vydána obsáhlá publikace. Rada města Brna schválila uložení ostatků Jana Rajlicha staršího na novém čestném pohřebišti ústředního hřbitova. Počítá se s odhalením náhrobku na jaře v roce 2020.

Otec a syn Rajlichové.

    Jan Rajlich mladší měl v uplynulém roce samostatnou výstavu své nejnovější plakátové tvorby „Neviditelné hranice“ – 33 jeho plakátů z posledních 5 let bylo vystaveno v Galérii Jána Koniarka v Trnavě u příležitosti mezinárodního Trienále plakátu Trnava. Zastoupen byl svými díly i na 20 kolektivních výstavách – např. v Brně, Zlíně, Havířově, Ostravě, Bratislavě, Charkově, Moskvě, v Turecku, Číně a na Tchajwanu. V Pekingu ve speciálním čísle časopisu Vision Magazine vyšly medailony a reprodukce plakátů obou Rajlichů. Díla Jana Rajlicha staršího byla loni zastoupena na šesti kolektivních výstavách v České republice a v zahraničí.

BOHUMIL HLAVÁČEK