Okolo Rudice...

24.11.2013 18:05

    Přijeďte se podívat do Rudice na Blanensku. Pěší čtyřkilometrová trasa vám přiblíží zajímavá místa v obci a jejím okolí. Výchozím bodem může být větrný mlýn s muzejní expozicí geologie a speleologie. Kaple sv. Barbory byla vysvěcena v roce 2002 a je zasvěcena patronce horníků a jeskyňářů. Pod obcí probíhá velká část druhého největšího jeskynního systému Moravského krasu Rudické propadání – Býčí skála. V nedaleké pískovně byl odkryt jediný dochovaný profil rudických vrstev. Tyto žáruvzdorné písky a jíly se používaly ve slévárnách.

Foto: PETR LÁZNICKÝ