V Zoo Brno se narodil lemur tmavý

03.04.2017 11:10

    V brněnské zoo se narodil rodičům Jeníkovi a Magdalénce malý lemur. Pohlaví zatím chovatelé neznají, odhadují, že se jedná nejspíše o samičku. Je vitální a vypadá zdravě. Lemur tmavý je podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) řazen mezi zranitelné druhy. Stejně jako ostatní lemuři pochází z Madagaskaru. Samci jsou celí černí, srst samic je světle hnědá až rezavá. Mají ploché nehty na všech prstech vyjma druhého prstu na zadní noze, který má místo nehtu dlouhý rozeklaný dráp. Lemuři tmaví žijí v tlupách, které vedou dominantní samice. Dožívají se 20–25 let. Zoo Brno chová také lemury kata (skupinu pěti samců), vari černobílé (sestry Aliku a Antanu) a lemura běločelého (samce Karlíka).  (GT)

—————

Zpět