Královopolský tunel

01.06.2012 10:00

    V sobotu 2. června 2012 od 9.00 do 14.00 hodin se uskuteční Den otevřených dveří Královopolského tunelu před jeho uvedením do provozu. Akci pořádá Sdružení zhotovitelů VMO Dobrovského, OHL ŽS, a.s., SUBTERRA, a.s., a METROSTAV, a.s., ve spolupráci s ŘSD ČR, statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace, a.s. Přístup do tunelu z ulice Poděbradova v místě křížení s ulicí Veleslavínova bude viditelně označen. (bhl)

 

Fotografie ze Dne otevřených dveří Královopolského tunelu pořídil Petr Michl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět