Kafkovy rukopisy jsou konečně uloženy v Izraelské národní knihovně

15.07.2017 19:45

    Dlouholetý soudní spor začal v roce 2009, kdy Izrael požádal dědičky Maxe Broda o předání jeho literární pozůstalosti Národní knihovně. K ní patřily také částečně neuveřejněné texty Franze Kafky, který byl jeho přítelem. Rozhodnutím nejvyšší soudní instance prohrála žijící dědička již potřetí svoji žalobu.

    Podle sdělení listu Ha´arec musí být nyní rukopisy, které byly z větší části uloženy v bankovních trezorech v Izraeli a ve Švýcarsku, předány Národní knihovně. „Max Brod si nepřál, aby jeho pozůstalost byla za jakkoli vysokou cenu prodána, ale umístěna v přiměřeném literárním a kulturním zařízení“ citoval list Times of Israel po vynesení konečného rozsudku.

    V Praze žijící Kafka svěřil před svou smrtí v roce 1924 svému příteli Brodovi všechny své písemnosti s prosbou, aby je spálil, což Brod neučinil. Když v roce 1939 sám uprchl před nacisty z Československa do Palestiny, tehdejšího britského mandátního území, vzal rukopisy s sebou.

    Spisovatel Brod zemřel v roce 1967 a dokumenty svěřil své sekretářce Esther Hoffe. Ve své poslední vůli žádá, aby spisy předala Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, Státní knihovně v Tel Avivu či jiné organizaci v Izraeli nebo v zahraničí. Hoffe si však dědictví ponechala, dokonce prodala za 2 miliony dolarů originální rukopis románu Proces. Před svou smrtí v roce 2007 odkázala všechny další písemnosti svým dcerám Evě a Ruth.

Spisy budou přeloženy do hebrejštiny

    V roce 2012 rozhodl civilní soud v Tel Avivu o předání písemností Národní knihovně. Eva Hoffe a její mezitím zemřelá sestra se proti rozsudku odvolaly. V roce 2014 potvrdil Obvodní soud v Tel Avivu rozhodnutí první instance a žalobu zamítl. „Kafka Esther Hoffe neznal, nikdy s ní nemluvil a nikdy se také nesetkali,“ citoval Ha´ Aretz ze soudního rozhodnutí. „Jeho srdci nebyla blízká, nebyli ani příbuzní. Jediný kontakt mezi Kafkou a Hoffe byla skutečnost, že se jeho spisy oklikou dostaly až k ní.“

    Národní knihovna přislíbila překlad německých textů do hebrejštiny a uveřejnění antologie na základě dokumentů. Národní knihovna v Jeruzalémě uvítala soudní rozhodnutí. Podle rozhlasové stanice Deutsche Welle prohlásil předseda představenstva David Blumberg: „Je to dnem radosti pro všechny milovníky kultury v Izraeli a na celém světě.“

ERIKA BEZDÍČKOVÁ

 


Kafkův německo-hebrejský slovník je již ve sbírkách Národní knihovny.