Malý genealogický exkurz

aneb Historie windsorské dynastie

21.10.2014 20:15

    V souvislosti se zprávou o tom, že manželé z anglické královské rodiny William a Kate očekávají narození druhého potomka, se mě jeden kolega zeptal, kolikátý v pořadí pro případný nástup na britský trůn bude Williamův bratr Harry. A proč se jejich dynastie jmenuje windsorská, když se ve starší historii toto označení nevyskytuje, přičemž je známo, že ve Velké Británii na tradici velice dají. Snad bude odpověď zajímavá nejen pro mého kolegu…

    Po dynastiích anglosaské, dánské, normanské, plantagenetské, lancasterské, yorské, tudorovské, stuartovské, oranžské (některé ovšem panovaly vícekrát – střídaly se třeba i několikrát), nastoupila dynastie hannoverská. JIŘÍ I. – od 1714 britský král, byl totiž syn hannoverského kurfiřta Arnošta Augusta a Žofie Falcké (dcery české! královny Alžběty Stuartovny, což byla dcera anglického krále Jakuba I., a Fridricha V. Falckého, našeho „zimního krále“, jenž utekl z Prahy po bělohorské bitvě v roce 1620). Jiří I. byl povolán na britský trůn jako pravnuk anglického krále Jakuba I. po vymření protestantské větve Stuartovců: roku 1714 totiž zemřela protestantská! panovnice Anna Stuartovna, dcera katolického! otce – anglického a skotského krále Jakuba II., od r. 1707 britská! královna, neboť za její vlády byl sloučen anglický a skotský parlament. Nutno ovšem dodat, že králem Velké Británie se tituloval už Jakub I. z rodu Stuartovců, jenž vládl od 1567 coby skotský král a od 1603 po smrti anglické královny Alžběty I. z rodu Tudorovců (dcery Jindřicha VIII., jenž je pověstný svými šesti ženami) také coby anglický král: Stuart byl tedy povolaný jako dědic Tudorovců. Vraťme se ale k hannoverské dynastii: v ní po Jiřím I. následovali JIŘÍ II., JIŘÍ III., JIŘÍ IV., VILÉM IV. a od roku 1837 VIKTORIE, jež se 1840 provdala za prince Alberta ze sasko-koburské dynastie (respektive sasko-kobursko-gothské – Koburgové vládli v v německém vévodství Sasko-Koburg a Gotha, původně to byla vedlejší větev rodu Wettinů, my spíše známe gothajský salám). Královský pár Viktorie a Albert měl 9 dětí, z nichž na trůn usedl po královnině smrti následník EDUARD VII., jímž tedy nastoupila na trůn dynastie sasko-kobursko-hannoverská. Eduard VII. se stal panovníkem až v 60 letech – kvůli dlouhověkosti své matky. Byl jedním z tvůrců protiněmecké koalice z r. 1907 – tzv. Dohody (či Trojdohody). Roku 1910 nastoupil jeho druhý syn JIŘÍ V. (první syn zemřel), jenž pokračoval v protiněmecké orientaci, přesto právě jemu byl za 1. světové války britskou veřejností nespravedlivě vyčítán jeho „německý“ původ, ba vlna protiněmeckých, ale také protiroajalistických vášní překročila únosné meze: jako „Němčoura“ ho dokonce označoval i tehdejší britský premiér Lloyd George! Král proto požádal, aby bylo jasně ukázáno, že se cítí být spjat s historií národa. Nebyl ovšem ani Stuart, ani Guelf, což bylo starobylé jméno hannoverského rodu, o které však královna Viktorie přišla podle uznávaného zákona svým sňatkem; z rodokmenu prince Alberta, jeho otce, se pak nabízely rozpačité možnosti z historie jako Wettin či Wipper, dále lordové navrhovali Tudor-Stuart, což vyvolávalo nedobré asociace, neprošly ani návrhy Plantagenet, York, Lancaster, natož primitivní označení George England. Nakonec lord Standforham připomněl, že někdejší král Eduard III. se často podepisoval jako Edward z Windsoru, kteréžto jméno označovalo vlastně zámek, město i dynastii. Takže 17. července 1917 schválila tajná rada veřejné prohlášení, které bylo hned následující den uveřejněno a v němž dynastie i královská rodina byly od té doby nadále označovány za Windsory. Po smrti Jiřího V. nastoupil 1936 nakrátko EDUARD VIII., jenž byl brzy přiveden k abdikaci – jednak kvůli určitým sympatiím vůči fašismu, jednak kvůli sňatku s dvakrát rozvedenou Američankou Simpsonovou. Na trůn proto usedl Eduardův bratr JIŘÍ VI., po jehož smrti v roce 1952 nastoupila královna ALŽBĚTA II., jež vládne dosud. Na trůn tak čekají princové Charles (syn Alžběty II.), Wiliam (starší syn Charlese), Williamův syn, brzy se narodí Williamův druhý syn (či dcera), takže Williamův bratr Harry je až pátý v pořadí…

    Genealogický exkurs zakončeme vtipnou historkou: když se v červenci 1917 německý císař – mimochodem bratránek anglických královských příbuzných – dozvěděl o změně jejich jména na Windsor, řekl, že právě odchází do divadla (hráli Veselé paničky windsorské od Shakespeara), kde prý hrají „Veselé paničky sasko-koburg-gothské“…

JAN MERVART