Janáčkova akademie oslavovala v roce 2017 své 70. výročí

Vyvrcholením byl prosincový galakoncert

19.12.2017 15:40

    Slavnostním galakoncertem v neděli 17. prosince v Besedním domě vyvrcholily oslavy 70. výročí založení Janáčkovy akademie múzických umění – JAMU. Vystoupil Janáčkův akademický orchestr (JAO) pod taktovkou pedagoga dirigování a dlouholetého šéfdirigenta orchestru Janáčkovy opery Jana Zbavitele spolu se sólistou Gunārsem Upatnieksem, původem z Lotyšska.

    Tento mezinárodně renomovaný kontrabasista a člen proslulých Berlínských filharmoniků je bývalým studentem Hudební fakulty JAMU. Také ostatní účinkující hráči vystudovali nebo studují na jubilující škole. Zazněly skladby Johannessa Brahmse, italského skladatele Nino Roty a samozřejmě Leoše Janáčka, konkrétně meziaktní hudba z opery Příhody lišky Bystroušky. Také skladba pedagoga školy, letošního jubilanta prof. Leoše Faltuse (1937). Dílo s názvem Harmonia mundi – res humana složil v roce 1986. O přestávce byla pokřtěna kniha Osobnosti Hudební fakulty JAMU, kterou napsala prof. Jindra Bártová s kolektivem. Přibližuje deset nejznámějších jmen v historii Hudební fakulty, například Josefa Veselku, Františka Emmerta, Františka Michálka, Bohumila Smejkala, Josefa Kohouta, Otakara Vondrovice nebo Ctirada Kohoutka. Kmotrem byl někdejší člen Janáčkova kvarteta a také pedagog JAMU, houslista Adolf Sýkora (1931).

Slavnostní zahájení výuky na JAMU se odehrálo 1. října 1947 před budovou někdejší Janáčkovy varhanické školy, za níž v zahradním domečku patron nové akademie až do své smrti v roce 1928 bydlel. (Foto: archiv JAMU)

    Oslavy 70. výročí JAMU byly zahájeny 24. března 2017 slavnostním zasedáním akademického senátu. Škola v průběhu oslav udělila dva čestné doktoráty - proslulému divadelníku Eugenio Barbovi a věhlasnému opernímu režiséru Otto Schenkovi. Uskutečnila se řada koncertů, studenti připravili celodenní velký program pouličního divadla nazvaný Leošovy stopy. JAMU vydala publikaci Vivat academia III přehlížející její bohatou historii. Škola také začíná užívat nový jednotný vizuální styl, který ve výročním roce přijala. „Vychází ze zaměření akademie na vzdělávání v oblastech dramatické a hudební tvorby, zohledňuje silnou autonomii obou fakult (Hudební a Divadelní) a jejich rovnocenně hrdé postavení je důvodem výsledného zdvojení a povýšení široce známého a používaného zkráceného názvu školy na JAMUJAMU,“ uvedl prorektor Richard Fajnor.

    Připomeňme, že Janáčkova akademie múzických umění v Brně byla ustavena vládním zákonem z 12. září 1947. Výuku slavnostně zahájili 1. října stejného roku před budovou někdejší Janáčkovy varhanické školy. První pověřený profesorský sbor sestával ze čtrnácti mužů, prvních studentů bylo třiadvacet. Mezi zakládajícími pedagogy byly osobnosti zejména hudebního života: Antonín Balatka, Gracian Černušák, František Kudláček, který se ještě s Janáčkem znal, Vilém Petrželka či František Schäfer. Patřil k nim i vynikající pianista Ludvík Kundera, žák Leoše Janáčka. V roce 1948 byl Kundera jmenován prvním rektorem JAMU. Základním úředním ustanovením byl pro novou vysokou uměleckou školu v Brně organizační statut pražské AMU založené o dva roky dříve.

(tr, s použitím tiskové zprávy HF JAMU)

 

Slavnostní galakoncert dirigoval před zaplněným sálem Jan Zbavitel.
(Foto: archiv HF JAMU)