Výtvarná navštívenka z Letovic

28.09.2014 16:25

    Kdo má rád výtvarné umění, projíždí přes Letovice a má chvilku volného času, měl by zavítat na zdejší zámek, péčí majitele krásně restaurovaný. Konají se tu i pravidelné výstavy malířských a sochařských děl, svá díla tu představila řada významných umělců, samozřejmě ti brněnští byli hojně zastoupeni. Oko návštěvníka se může dopřát nejen pohled na vystavená díla a restaurované sály, ale třeba i dopřát oku trochu se „popást“ v prodejně antikvit, plné roztodivných starých kousků či kuriozit, a najít to, dosud nám chybějící do domácí sbírky. Ostatně, na nádvoří se konají vyhledávané bleší trhy.

    Vynechat ovšem nelze další místo, které je místním stánkem výtvarné kultury. Prodejní galerie PEX, stojí za vstup, i když si třeba hned nic nekoupíme, a přejeme si jen se potěšit pohledem na stěny plné obrazů soudobých, především moravských umělců. Díla celé plejády známých výtvarníků jsou ve vzdušném, světlém prostoru galerie uspořádána s přehledem a s citem. Součástí galerie je muzejní expozice letovické historické keramiky (továrny Keramika Josefa Mrázka, Keramka F. Pexider).

    Galerie pořádá také pravidelné výstavy, pro které vyčleňuje zajímavou část celého prostoru. Osobně tu představují svá díla přední soudobí výtvarníci. Zatím poslední taková výstava byla zahájena v pátek 26. září 2014 vernisáží obrazů Miroslava Štolfy, zasvěceným slovem ji uvedl PhDr. Iloš Crhonek. M. Štolfa, náležející dnes již k nejstarší generaci brněnských malířů, zaujímá dlouhá léta velmi výrazné postavení nejen v rámci města a regionu. Jeho obrazy nesou jasný osobitý rukopis, abstrakce jsou promyšlené a dokáži diváka uchopit a doslova ho do vnitřního světa obrazu „vtáhnout“. Tentokrát malíř vystavil svá poslední díla, přednost před rozměrnými plátny dal tentokrát menším rozměrům. Překvapil svými zátišími – námětem kdysi běžným a častým, dnešními malíři vlastně opuštěným. Samozřejmě, nejde o zátiší, jak je známe z historických maleb, ale zátiší zřetelně soudobá, nefigurální, i když lidský prvek v nich „cítíme“. Trochu mi v náznacích evokovaly dávnější etapu malířovy tvorby, výrazně inspirovanou průmyslovými objekty a artefakty. Vernisáž, hojně navštívená, zahájila velmi zajímavou výstavu, která potrvá do 28. října a stejně jako i Galerie PEX stojí rozhodně za vstup.  (št)

 

Foto: Dagmar Sochorová