Vyšla Šuleřova kniha Zločinci a kavalíři

14.02.2013 17:45

    Historický román Petra Šuleře Zločinci a kavalíři přichází v těchto dnech na knižní trh z brněnského nakladatelství MOBA. Jeho autor emeritní ředitel Jihomoravského muzea ve Znojmě a Moravského zemského muzea v Brně představil toto své první beletristické dílo na setkání s Klubem novinářů-seniorů jihomoravské regionální organizace Syndikátu novinářů ČR.

    Dvousetstránkový příběh kriminálních činů se odehrává v letech 1611 a 1612 především v Brně. Tehdejší hejtman moravských stavů Karel starší ze Žerotína, vynikající právník a vzdělaný intelektuál, byl oddaným příslušníkem Jednoty bratrské, což se odrazilo ve výrazně labilnějších vztazích s císaři Rudolfem a Ferdinandem a naopak ve vřelejším vztahu k císaři Matyášovi. Historik PhDr. Petr Šuleř poodhaluje tajemství z období vzájemné nevraživosti dvou habsburských bratrů, tajemství o vraždách všech členů gangu distribujícího na Moravě padělané mince. Karel starší ze Žerotína vyšetřuje několik kriminálních činů a musí přitom zápasit nejen se zločinci, ale i s překážkami, kladenými mu z nejvyšších míst. Ti velmi mocní se neštítí ani těch nejpodlejších činů.  V době, kdy má plné ruce práce s vyšetřování transportu falešných mincí, mu hofmistr království českého Adam mladší z Valdštejna otevřeně sděluje, že bude dobře, když vyšetřování neuzavře. Že se v něm dostal dost daleko a začíná ohrožovat samotného císaře. A na Žerotínovu námitku, že by to nebyla řádná cesta práva, se mu dostává odpovědi: „Ne, nebyla, ale … Zkrátka v politice to tak chodí.“ Když se Žerotín táže, jak si to má srovnat se svým svědomím, odpovídá mu Adam vyjádřením: „Ach, zase to svědomí! Pustil ses do vysoké politiky, tak respektuj prosím pravidla!“

    „Devadesát procent všech popisovaných událostí se stalo, devadesát procent v knize vystupujících osobností jsou skutečné historické postavy, zbývajících deset procent se stát mohlo“, svěřil se Šuleř novinářům. Dodávám jen, že je na čtenáři, aby posoudil, jakou mají nekalé praktiky mocných minulosti životnost, jak jsou nakažlivé.

x x x

    Nakladatelství MOBA vzniklo v roce 1991. Podle vyjádření zástupkyně jeho šéfredaktora PhDr. Ivany Fabišikové vydalo už přes 6000 titulů nejrůznějších žánrů od více než 300 českých i zahraničních autorů. Nyní vydává přes 100 titulů ročně, z nichž více než polovina je od česky píšících autorů, pro něž nakladatelství pořádá každoročně literární soutěže O poklad byzantského kupce a Brněnský dukát.

BOHUMIL HLAVÁČEK