Večer ruských písní na zámku

03.08.2015 13:30

    Večer ruských písní zazní ve středu 5. srpna 2015 od 19.30 hodin ve velkém historickém sále zámku ve Valči u Hrotovic na Třebíčsku.

    Jako součást 17. Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského vystoupí Tatiana Teslia – soprán a Michal Bárta – klavír. Dramaturgyní koncertu je sama hlavní interpretka. Jejím cílem je představit co nejvíce autorů své domoviny.

    Skladatelé soustředění po polovině 19. století kolem tzv. Mocné hrstky vytvořili z lidových pramenů moderní základy ruské písňové tvorby. Pěvkyně se v programu snaží ukázat rozmanitost melodií a nálad ruských písní a seznámit českého posluchače se zajímavou a pro něj neznámou tvorbou, z níž poslední část – Rachmaninovy písně – patří vlastně už k moderním opusům počátku 20. století. Vedle Rachmaninova na koncertě zazní skladby Michaila Ivanoviče Glinky, Nikolaje Rimského-Korsakova nebo Petra Iljiče Čajkovského. Základní vstupné je 200 Kč.  (vž)

 

Zahajovací galakoncert MHF Petra Dvorského v zámecké zahradě v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Foto: Josef Prodělal