V rajhradském StřeDění tentokrát o čtenářích

01.10.2015 19:15

    Do Památníku písemnictví na Moravě se chodí za autory a literárními díly. Tentokrát se přátelé literatury a čtenáři dozví něco o sobě. – Jací dnešní čtenáři jsou? – Které knihy se kupují?  – Co prozrazují statistiky? – Jak se český a moravský čtenář liší od jiných Evropanů?  O tom bude hovořit a besedovat profesor Jiří Trávníček, hlavní řešitel dlouhodobého projektu Čtenáři a čtení v České republice.

    Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR se výzkumu čtenářů a čtení v České republice systematicky věnuje od roku 2007. Hlavním řešitelem tohoto dlouhodobého vědeckého projektu je literární vědec, kritik a vysokoškolský učitel Jiří Trávníček. Výzkumy jsou založeny na pravidelných statistických šetřeních. Uskutečňují se ve tříletých intervalech, z nichž každý je zaměřen na jednu specifickou oblast (2007 – knihovny, 2010 – beletrie, 2013 – knižní trh). Po zpracování výsledků následují výstupy ve formě knižních monografií (publikace Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize, Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení, Knihy kupovati. Dějiny knižního trhu v českých zemích). Výzkum probíhá ve spolupráci s Národní knihovnou ČR s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

    Pole odborného zájmu Jiřího Trávníčka je však mnohem širší. Zabývá se moderní českou a středoevropskou literaturou, interpretací a hermeneutikou. Je autorem publikací Poezie poslední možnosti (1996), Na tvrdém loži z psího vína (1998, společně se Zdeňkem Kožmínem), Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy (2003), Vyprávěj mi něco… Jak si děti osvojují příběhy (2007). Činný je i na poli editorském (dílo Jana Zábrany, Ivana Blatného, Ivana Jelínka, Slovník teorie literatury a kultury, antologie textů ke kultuře a geopolitice střední Evropy V kleštích dějin a další). Vystupuje jako spoluautor knižních rozhovorů s Arnoštem Goldflamem a Dušanem Šlosarem. Společně s kolegou z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR Michalem Fránkem se podílí na uskutečňování projektu Brno poetické.

    Na zajímavé setkání se čtenáři o čtenářích zve Památník písemnictví na Moravě, areál benediktinského kláštera v Rajhradě. A to na StřeDění ve středu 7. října 2015 v 18 hod. Moderátorkou pořadu bude Petra Pichlová.  (cim)