V Rajhradě vystavují ilustrace Jana Zrzavého

03.05.2015 16:55

    Rajhradský klášter uspořádal v pátek 1. května pro příznivce malíře, grafika, ilustrátora a scénického výtvarníka Jana Zrzavého vzpomínkový večer u příležitosti jeho letošního 125. výročí narození.

    Na akci se společně podílelo Benediktinské opatství Rajhrad, Nadace ora et labora a Společnost Jana Zrzavého. Vernisáž výstavy „Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého“ uvedla předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého Jitka Měřínská. Ve svém projevu vyzdvihla malířovo zvláštní nadání vnášet do obrázků a ilustrací duchovní rozměr a uvedla, že byl nazýván malířem ticha.

    Následně vystoupilo Kvarteto města Brna ve složení Lubomír Čermák, Pavel Kyncl, Bohuslav Fišer a Martin Švajda, které uvedlo 7. smyčcový kvartet Concerto da camera Bohuslava Martinů. Skladba byla vybrána záměrně, neboť Martinů se se Zrzavým znali ze svého společného pobytu v Paříži a byli přátelé.

    V závěru vzpomínkového večera se asi stovka návštěvníků dočkala jevištní koláže ze života Jana Zrzavého „Kouzelník, který uměl namalovat duši“.

    Výstava ilustrací národního umělce Jana Zrzavého je k vidění každý den mimo pondělí od 9 do 16 hodin, a to až do 28. června 2015.  (jis)

 

Foto z vernisáže: Jiří Smutný