V Brně nová výstava akvarelů Zdeňka Bláhy

22.06.2016 19:25

    Toulky Evropou a Reminiscence jsou názvy souborů akvarelů výtvarníka Zdeňka Bláhy, které dvaaosmdesátiletý umělec vystavuje do konce prázdnin v brněnské Kavárně pod hodinami v České ulici č. 31.

    Malba a akvarel jsou těžištěm tvorby tohoto brněnského umělce, který se prosadil i v příbuzných oborech – v kresbě, příležitostné grafice, ilustraci či nástěnné mozaice. Mistrně využívá všechny technické možnosti akvarelu, i když práce s vodovými barvami, vyžadující jasnou představu a pohotovou malbu, kterou nelze korigovat, je obtížná. Technické možnosti akvarelu – roztírání, stékání, splývání, prostupování barev, kresba štětcem lehce naznačující kaligraficky pojaté znaky plavné linie ovládá bravurně.

    V přízemí kavárny vystavuje Bláha autorské tisky z cestovního skicáře – mj. z Bretaně, Gentu, Benátek, italských Alp, hamburského přístavu i z ostrovů Nissyros a Kelymnos. Soubor Reminescence v prvním poschodí kavárny obsahuje figurální kompozice, portréty a akty, nesoucí názvy jako Vzpomínky a touha, Mládí zamyšlené, Překvapená, Kouzlo křivek, Léto, Zuzana v lázni a senioři, Jeny Fieldsová, To byla léta Beatles, Hvězda muzikálů, Paganini nebo Ďábelský trilek.

    Autor stodvacetisedmistránkové reprezentační publikace čtvercového formátu BRNO Zdeněk Bláha – akvarely z roku 2006 a loni vydané velkoformátové knihy akvarelů Brno v náruči Moravy s úspěchem prezentoval svou tvorbu i na výstavách v zahraničí, zejména v Rakousku, Německu, Švédsku a Kanadě.

BOHUMIL HLAVÁČEK

 

Foto z výstavy: Jaroslav Bobek