Třebíčan

04.03.2015 16:05

    Padesátiletá tradice národopisného souboru Třebíčan je název sličné devětatřicetistránkové publikace manželů Jany a Lubomíra Strnadových, vydané letos v únoru za finanční podpory bývalé tanečnice tohoto kolektivu zájmové umělecké činnosti eurokomisařky Věry Jourové. Grafická úprava je dílem Ivany Horké.

    „Dohromady nás všechny svedlo přátelství, pokora a obdiv k písničkám, tancům i obyčejům našich předků z Horácka, kteří celá staletí formovali charakter této překrásné krajiny. Zde byly horácké písně a tance i hudba obrazem prostých, ale veselých venkovských lidí. Jim pomáhaly zmírnit chudobu a tvrdost zdejšího života a byly zároveň nádherným projevem lidového umění, které je třeba uchovat pro další generace,“ vyznávají se v úvodním slovu pětasedmdesátnice Jana a osmasedmdesátník Lubomír. Oceňují také přínos odborné pracovnice Etnologického ústavu Akademie věd České republiky Zdeňky Jelínkové (1920–2005), etnochoreoložky a pedagožky, která souboru pomáhala s nácvikem tanců.

    Horáckým souborem písní a tanců Třebíčanem prošlo na tři stovky muzikantů, zpěváků a tanečníků. Páteří byla po dlouhá léta jeho hudba, jejíž zásluhou byl soubor několikrát pozván k natáčení do Čs. rozhlasu i Čs. televize. Zpočátku hrála pod vedením primáše Karla Sušického a v letech 1969 až 1995 byl jejím primášem vynikající člověk a muzikant Jan Havran (na snímku vpravo), který se uplatnil i v Brněnském orchestru lidových nástrojů. Skonal letos 28. února ve věku nedožitých 98 let. Třebíčanu se dostalo cti představit se na prestižním mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebo i na oslavách 100. výročí Národopisné výstavy českoslovanské 1895 na pražském Žofíně. Vystupoval také v Anglii, Belgii, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Rusku, na Slovensku, ve Španělsku a na Ukrajině.

    Leč – oslava 50. výročí Třebíčanu byla posledním setkáním jeho členů. Někteří pokračují v jiných horáckých souborech. Letití Strnadovi začínají pomáhat novému souboru ve Velkém Meziříčí, který nese název Horácký Medřičan.

BOHUMIL HLAVÁČEK