Temno je ourodné – návštěva v rozhlasáckém audiokabinetu

25.07.2015 19:45

    V roce 2000 vznikl v Brně literární festival Měsíc autorského čtení. Velmi brzy si získal oblibu jak literátů, tak příznivců a čtenářů jejich tvorby. Festival expandoval do dalších měst a nabyl punc specifické, zřetelně profilované mezinárodní akce. Zahajuje pravidelně v Brně 1. července, pak se rozšíří do dalších míst (Ostrava, Košice, Lvov, Wroclaw). V těchto pěti městech probíhá každý den po celý měsíc, končí 4. srpna.

    Festival se člení na dvě hlavní programové linie. Jedna tradičně představuje českou, slovenskou a polskou literaturu, druhá literaturu země, která je v daném roce hostem. (Letos to byla Ukrajina.)

    Součástí festivalu je „off program“. V jeho rámci, letos již po šesté představilo něco ze své tvorby brněnské studio Českého rozhlasu pod zavedeným názvem Audiokabinet. Veřejný poslech vybraných rozhlasových nahrávek se konal ve dnech 7. až 19. července a předcházel hlavnímu večernímu programu – autorskému čtení. Záměrem prezentace je propagovat rozhlasovou tvorbu, v bezprostředním přímém osobním kontaktu komunikovat s posluchači. Nejde jen o to, aby si návštěvníci společně vyslechli zvukový záznam, smyslem je osobní setkání s tvůrci, možnost klást dotazy, vyjádřit vlastní dojmy a mínění, diskutovat.

    Posluchači se tak mohli setkat s impresáriem těchto „podvečerů s rozhlasem“ Jiřím Frišaufem a s autory – redaktory rozhlasu, současně moderátory: Alenou Blažejovskou, Hanou Hložkovou, Olgou Jeřábkovou, Radimem Nejedlým a Ludvíkem Němcem.

    Zajímavých nabídek bylo opravdu dost. Sám jsem byl rozhodnut hned pro několik. Těšil jsem se, že si vyslechnu pořad Olgy Jeřábkové z cyklu Osudy o paní Mileně Flodrové. Zvlášť, když hostem byla tato obdivuhodná dáma. Setkání s ní vždy potěší a člověk se pokaždé dozví něco nového z historie Brna. Přitažlivá byla literárně hudební kompozice z básní Jiřiny Salaquardové, nejen recitace, ale také hudba a zpěv Ivy Bittové! Připravili Ludvík Němec s režisérem Radimem Nejedlým. Přítomni měli být autoři i ta, k jejímuž jubileu kompozice vznikla.

    Bylo víc toho, co jsem chtěl navštívit a nakonec nenavštívil. Už to tak chodí, že člověku do všeho vždy něco vleze, a je hotovo. Stihl jsem pouze poslední, závěrečný program. Rozhlasové pásmo Aleny Blažejovské k 40. výročí úmrtí básníka, esejisty, překladatele a diplomata Josefa Palivce (1886–1975), který byl účastníkem protinacistického odboje. Po roce 1948 byl deset let vězněn komunistickým režimem. – Autorka vystavěla pořad „Temno je ourodné“ na klíčových životních údobích výborného básníka, statečného muže, pozoruhodné osobnosti, která nikdy nestála stranou společenského dění. Dotazů z publika bylo dost, směřovaly jak na A. Blažejovskou, která diskusi moderovala, tak na znalce životních osudů J. Palivce a editora jeho spisů docenta Jiřího Rambouska. Zůstávají i některá „bílá místa“, která nelze z dostupných materiálů plně vyložit. Zajímavým faktem je, že žádost o omilostnění vězněného básníka, adresovanou prezidentu Zápotockému, podepsalo několik desítek spisovatelů, mezi nimi i ti považovaní za výrazně prorežimní. Přesto, v době, kdy docházelo u řady politických vězňů ke zkrácení trestu, v daném případě se tak – ani s ohledem na tuto přímluvu – nestalo. Otázky potvrdily, že literární pásmo vzbudilo zájem nejen o Palivce jako básníka, ale také jako pozoruhodnou osobnost. Lze se jen těšit a doporučit návštěvu Audiokabinetu brněnského studia Českého rozhlasu v následujícím festivalovém roce.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

 


 

Na dolním snímku zleva doprava: Radim Nejedlý, Hana Hložková, Olga Jeřábková, Alena Blažejovská a Jiří Frišauf.

Foto: Petr Veselý (2) a David Konečný (1)